Kinderastma "Hoe te voorkomen!


Kinderastma heeft altijd ook een allergische oorzaak.

Ook het aanwezig zijn van een chronische ontstekingshaard ( in amandelen of neusbijholtes) is een belangrijke oorzaak.
Antibiotica kunnen dit niet genezen! Een operatie is dan noodzakelijk.

Te zwaar hoesten veroorzaakt benauwdheid. Dit is af te leren.

De diagnose "astma" wordt te gemakkelijk gesteld.
Piept men wat of is het kind wat benauwd dan is dit reden voor een chronische behandeling met medicamenten, waarvan men niet meer geneest!
Dit komt door de gemakzucht van de arts! De oorzaak hoeft deze dan niet meer op te sporen.
Deze arts zal motiveren een onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden te beginnen.

Want dan komt acute benauwdheid niet meer voor.

De KNO-arts wordt niet meer bij de behandeling betrokken. Dit is verkeerd!
In de bovenste luchtwegen zit de belangrijkste pathologie!

Door deze te verwijderen hoeft hoesten, met als oorzaak kriebel in de keel, niet meer voor te komen.

Uit een Gronings-onderzoek in 2005 is gebleken dat twee van de drie kinderen onder de 5 jaar, die medicijnen tegen astma krijgen, helemaal niet aan de ziekte lijden. De meeste bleken een te nauwe luchtweg te hebben, door de lichaamsbouw of b.v. te gezwollen amandelen.

 

  Kindje met mogelijk verkeerd medicament toediening.
Gezien verdikt huidje heeft ze mogelijk, als oorzaak van haar algemene ziekte, ook een voedingsallergie.

Conclusies:

 • De diagnose wordt in hoofdzaak bepaald door het onderzoek waarbij piepen het belangrijkste symptoom is. Dit is verkeerd!
 • Maar het kan ook anders worden beoordeeld:
  Astma (benauwdheid) is een symptoom bij een chronische luchtwegziekte waarvan de oorzakelijke pathologie bijna altijd in de bovenste luchtwegen is te vinden.
  Flink hoesten als gevolg daarvan kan tot benauwdheid lijden.
  Er zijn nog vele andere oorzaken waardoor het kind kan gaan piepen of benauwd wordt.

 • Niet-medicamenteuze therapie speelt in de behandeling van "astma" bij kinderen een belangrijke rol!
  Vele artsen zijn hier niet van op de hoogte, of worden gestimuleerd medicamenten ( vooral een hormoon) voor te schrijven.
 • Het niet door de neus ademen is ook een ziekteverschijnsel!
 • Bij het onderzoek naar de oorzaak van benauwdheid moet ook de KNO-arts ingeschakeld worden.
 • De kinderlonggeneeskunde is niet instaat de bovenste luchtwegen te behandelen.
 • Wanneer de behandeling van kinderen faalt: eerst opzoek naar een verklaring alvorens meer medicatie voorschrijven.
 • Het is merkwaardig dat tegenwoordig eerst gekeken wordt naar de hoeveelheid inhalatie-corticoiden die moet worden voorgeschreven en dan pas naar de oorzaak van de ziekte!
 • Krijgt een kind "Griep" dan is de oorzaak niet een virus, maar een opvlamming van een chronische infectie. Meestal de amandelen!
 • Heeft een kind in een periode hard gesnoten dan zijn meestal ook de neusbijholten ziek geworden.
  Probeer dit te voorkomen!  Medicamenten:

  Er komen steeds meer bewijzen dat het gebruik van corticosteroïden schadelijk is. Systemische toediening-dat wil zeggen via de mond-, intraveneus, per inhalatie of zelfs door toedienen op de huid, kan onder andere leiden tot hyperglykemie, hypertensie,osteoporose en tot groeistoornissen bij kinderen.
  Sympaticomimetica hebben een verkeerde invloed op de gezonde eigen ademhalingstechniek.

  Deze behandelingen werken ook verslavend, waardoor men nooit kan genezen. Vandaar de uitspraak dat astma niet te genezen is.

 • Inhalatie-corticosteroiden veroorzaken een vermindering van de hyperreactiviteit van de luchtwegen.
  Ze remmen de ontstekingsreactie die is ontstaan nadat bacteriën of virussen het slijmvlies zijn binnengedrongen.
  De natuurlijke afweerreactie wordt onderdrukt en de ontsteking blijft dus bestaan en wordt vervolgens chronisch.
  Verder veroorzaakt dit hormoon een vermindering van de groeisnelheid, een remming van de functie van de bijnierschors en een daling van biochemische markers van de botstofwisseling.
 • Bronchodilatatoren ( gelijk veel neusdruppels ) verwijden de luchtwegen, door de bloedvaten te vernauwen.
  Echter verstoren deze wel het normale ademhalingsritme.
  Hierdoor kan ook weer eerder een nieuwe benauwdheidaanval optreden!

  Conclusie:
  Van de arts wordt tegenwoordig verwacht dat hij chronische ziekten volgens bepaalde richtlijnen behandeld.
  Zo krijgen kinderen met persisterende astmaklachten bijna uit routine een dagelijkse behandeling met inhalatie van corticosteroïden ( b.v. prednison) en zo nodig luchtwegverwijders ( b.v. sympaticomimetica ). 
  Hiermee worden ontstekingsreacties geremd en de bronchii open gehouden.
  Dit is dus geen oorzakelijke behandeling. Zie: Overwegingen andere behandeling

  Deze medicamenten, die tegenwoordig zeer veel worden voorgeschreven, hebben dus grote nadelen.
  Het voordeel voor de arts is nu wel dat deze niet langer lastig wordt gevallen om op onplezierige momenten van de dag of nacht de patiënt vanwege benauwdheid te moeten bezoeken.
  Ook denkt de patiënt, met de ouders, dat de ziekte nu goed onder controle is.
  Want Astma is niet te genezen, zegt men !?
  ( b.v. het Nederlands Astma fonds)

  Bij de medicatie wordt geen rekening gehouden met dagelijks wisselende omstandigheden, zoals slaap. energiegebruik en de allergische prikkel die van uur tot uur en per seizoen wisselend zal zijn.
  Maar vooral niet met de chronische ontsteking waardoor bij het kind b.v. altijd vies snot wordt gezien.
  Zie:
  Overzicht Allergieën en Stress

  Verkoudheden en mondademhaling worden als normaal beschouwd, en dus niet behandeld.
  Dit is verkeerd! Zie:
  verkoudheid.

  Ook de mogelijk aanwezigheid van een chronische infectie wordt meestal genegeerd. Zie: chronische ontstekingen

  In de eerste levensjaren is de voeding ook een belangrijke oorzaak. Deze allergie is niet altijd aan te tonen.
  Vanaf ongeveer het 6e jaar kunnen inhalatie-allergenen een mede oorzaak zijn.
  Pas omstreeks het 12e jaar is dit goed aan te tonen.

  De KNO-arts wordt tegenwoordig niet meer in de behandeling betrokken, terwijl alleen deze de oorzaak van de ziekte kan behandelen. De kinderarts of huisarts kan alleen medicamenten voorschrijven!

  Voor ouders dus een reden zeer kritisch de behandeling van de artsen te volgen.
  Zie verder deze Website met vele adviezen!
Ga Terug

Zie adviesallergie: Welkom