Chronische Sinusitis (Ontsteking in de neusbijholten)

Een ziektebeeld dat vaak(soms ten onrechte) wordt gesteld.
Afhankelijk van de behandelend arts heet het hoofdpijn, , sinusitis of verkoudheid en griep.

Neurolgen noemen het o.a. migraine.

Chronisch is het gevolg van een acute ontsteking in een holte die zich bevind rondom de neus!
Vervolgens vond er geen genezing plaats.

De verklaring is:
In de holte bevind zich ziek slijmvlies dat pus produceert, waarin ook bacteriën leven.

Antibiotica die de bacteriën kunnen doden worden door het bloed aangevoerd, maar komen dus niet in de holte.

Gevolg: Het ziekteproces kan niet genezen en wordt dus chronisch.

Vergelijk: Een puist in de huid kan alleen genezen als de pus wordt verwijderd! Uitknijpen!

 

De oorzaak is te hard snuiten! Hierdoor is het "vuile" snot in de holte gekomen en kan niet meer terug afvloeien.

De gevolgen zijn: Hoofdpijn, keelpijn, hoesten en zelfs op den duur voedingsintolerantie.
Genezing is bijna onmogelijk geworden daar KNO-artsen de ontstekingshaarden zelf niet meer benaderen.

Alleen de afvloed naaar de neus uit de holte kan operatief verbeterd worden.


Besproken wordt: Hoe voorkomen wij een neusbijholte-ontsteking?

 

Waar bevinden zich de neusbijholten?
Boven en naast de neus bevinden zich 16 holle ruimtes in de schedel.
Deze staan in directe verbinding met de neus


    1. Twee voorhoofdholten boven de ogen.
    2.  Twee kaakholten achter de wangen
    3.  Zeefbeenholten tussen de neus en de oogkas. Dit zijn er enkelen aan beide zijden.               
    4.  Wiggebeensholten. Die liggen ver achter in de neus bij de neusamandel.

          De afvoergang in de kaakholte zit hoog!Wat geven deze holten voor klachten, wanner het slijmvlies ziek is geworden?

 • Hoofdpijn:
  Alleen in de acute fase van ziek worden geven deze holten flinke hoofdpijn klachten.
  De plaats alwaar de ontsteking zit bepaald de klacht.

  Zit het zieke slijmvlies in :
  1. De voorhoofdsholten: dan zijn de klachten boven de ogen.
  2. De kaakholten: meer bij de wangen.
  3. De zeefbeenholten: meer tussen de ogen.
  4. De wiggebeenholtes: meer boven op het hoofd.
  Zijn de klachten chronisch geworden dan geeft de ontsteking nauwelijks pijn. Mogelijk wel wat drukkend gevoel.
  De pijn neemt weer toe wanneer de ontsteking geactiveerd wordt, dus b.v. de weerstand afneemt.
  Veel van deze klachten worden dan, ten onrechte, door de Neuroloog onderzocht!
 • Verstopte neus:
  Daar de oorzaak van de ziekte in de neus is begonnen, zal in de acute fase altijd een slijmvlieszwelling in de neus aanwezig zijn. Is er een ontsteking door bacteriën ontstaan in de holtes dan ontstaat door de afweerreactie van het lichaam eromheen een zwelling. Dit kan weer een weefselreactie in de neus geven.
  ( de verkoudheid gaat niet over ! )
 • Meer secretie ( snot of slijm ):
  In de acute fase kan dit nog waterig tot dik zijn, in de chronische fase is het groen en vies.
  Komt het secreet naar voren de neus uit dan geeft dit een verkouden gevoel.
  Gaat het secreet richting de keel ( zoals het hoort) dan geeft het aanleiding tot keelschrapen en hoesten.

Hoe ontstaat de ziekte? Dus een echte ontsteking in een bijholte!

1.Door verhoogde druk in de neus.
Door snuiten kan snot in een holte komen.

Dit snot kan alleen vocht zijn, kan dik snot zijn en kan bacteriën bevatten

Komen er bacteriën in dan is genezing bijna niet mogelijk!

 

2.             

Algemene zwelling van het slijmvlies in neus en bijholten

of het hele lichaam.

Nu functioneert de beluchting van de holtes niet goed en is de klacht o.a. algemeen hoofdpijn.

De oorzaak is dan allergie, en meestal de voeding.

3. Na doorbraak vanuit een abces in de bovenkaak. Ontstaan rondom een kies.


Ad 1

De acute situatie ontstaat door een "verkoudheid" in de neus.
Zie:
oorzaak verkoudheid en vervolgens hard snuiten.
Is het snot dus in de bijholten gesnoten, dan kan het er niet meer uit.
Zolang er geen ontstoken snot in de bijholten komt is genezing nog mogelijk.

Is er een kleine ontstekingshaard ontstaan, dan is genezing zeer moeilijk. Meestal worden antibiotica gegeven die wel verbetering geven doordat het gif op plaatsen komt, vervoerd door het bloed, alwaar de bacteriën worden gedood. Het probleem is echter dat dit gif niet komt op plaatsen waar geen bloed is zoals in de holtes.
Het lichaam moet het dus zelf doen. Dus meestal blijft de ontsteking doorgaan met de kans dat het chronisch wordt.

Het beste zou zijn dat bij iedere holteontsteking de holte gespoeld wordt door de KNO-arts, echter dit is natuurlijk onmogelijk.
Ook neusdruppels, die meestal als routine gegeven worden, zullen de genezing niet bevorderen. Zie: neusdruppels

Ad 2

Een andere oorzaak kan zijn dat alle slijmvliezen en zelfs de huid gezwollen zijn.
Dat kan optreden bij stress Zie: stress en bij een voedingsallergie/of -intolerantie. Zie: voeding
Dan is er dus geen ontsteking, maar kunnen wel de gangetjes, die de verbinding vormen tussen de neus en de holtes, verstopt zijn geraakt. Dit geeft ook hoofdpijn, maar dan is er dus veel meer aan de hand.

Allergie veroorzaakt door inhalatie-allergenen ( zoals huisstof en pollen ) kan ook een oorzaak zijn. Maar meestal niet omdat de prikkel maar tijdelijk is. Zie: Allergieën.

Ad 3

Een probleem voor de kaakchirurg, soms in combinatie met de KNO-arts.

                                     ------------------------------------

Hoe voorkomen wij een sinusitis:

           Een slecht functionerende neus door bijvoorbeeld een scheefstand van de gehele neus of alleen het
           neustussenschot, moet op tijd gerepareerd worden.


Wanneer is behandeling noodzakelijk?

Heeft U de slijmvlieszwelling in de neus niet meer onder controle, en heeft U te weinig gedaan om de oorzaak weg te nemen, dan zal de dokter moeten ingrijpen als U dat tenminste wil laten doen.
U vraagt naar neusdruppels, stoomadviezen, antibiotica of andere medicijnen met het gevaar dat de genezing niet wordt bevorderd en zelfs langzamerhand erger wordt.
Ik hoop dat U begrijpt dat wanneer er pus in de bijholten is ontstaan ( de bekleding van de holte dus in reactie is gekomen) dit door medicijnen niet is te verwijderen. Zoals U kunt zien zit de afvoergang van de kaakholte hoog en kan het secreet in de holte er dan niet meer uit.
Een antibioticum geneest in deze fase de ziekte niet meer en het beeld wordt dus chronisch.
Kaakspoelingen ( indien frequent uitgevoerd! ) kunnen dan wel de pus verwijderen en het weefsel langzaam aan weer genezen.
Is het ook zo niet meer te genezen dan volgt eventueel het advies via een operatie het zieke weefsel te verwijderen.

Ook moet dan meestal herstel plaatsvinden in de neus om de doorgankelijkheid ook naar de bijholtes weer te laten functioneren.
Maar vervolgens moet U ervoor zorgen dat het niet meer opnieuw optreed!


Algemene Conclusie:

 1. Laat het zieke weefsel eerst op een natuurlijke manier genezen. Dus rust en geen medicamenten.
 2. Behandel de oorzaak van de ”verkoudheid ”.
 3. Snuit nooit te hard de neus.
 4. Hoofdpijn met groen snot is een sinus-ziekte en geen neurologische ziekte!
 5. Kaakspoelingen hebben alleen zin als dit langdurig en frequent wordt uitgevoerd.
 6. Bij een chronische ontsteking kunnen antibiotica dit niet meer genezen.
 7. Door het chronisch inslikken van pus ontstaat een syndroom met veel vervelende gevolgen voor het gehele
  lichaam. Zie: Voedselintolerantie
 8. Door de productie van pus ontstaat teveel secreet. Hierdoor onstaat keelschrapen, vervolgens hoesten en
  bronchitis.
 9. Bij slechte weerstand heeft een chronische ontsteking ook gevolgen voor het hele lichaam. b.v. Reuma.
 10. Alleen het geheel verwijderen van de ontstekingshaard kan uiteindelijk genezing geven.


Ga Terug

Zie adviesallergie: welkom