Elektrostatische krachten ( Ionisatie) Statische elektriciteit

Ontstaat door beweging!
Bijvoorbeeld door wrijving ontstaat een (statische) electrische lading, en kan vuur worden opgewekt.
Dus door beweging ontstaat een positieve lading.

Op aarde kan een sterk positieve lading ontstaan waardoor een bliksemflits van beneden naar boven ontstaat.

Dit door contact met een negatief geladen deel van een wolk.


Ook een medisch probleem!
Stof-allergische mensen hebben in mistige omstandigheden meer last. Ook in de buurt van snelwegen.

In operatieruimten kan bepaald schoeisel problemen veroorzaken. Door de opbouw van een positieve lading

Maar ook niet medische gevolgen.
Golvers lopen op de baan meer kans door bliksem getroffen te worden.


Dit is een natuurverschijnsel dat, ook in de medische wereld, te weinig aandacht krijgt.
Heeft te maken met positieve en negatieve ionen. Electronen en positronen

Voelt U wel eens kleine schokjes, wanneer U iets aanraakt?
Dit kan ongezond zijn!

Het heeft te maken met het lopen op schoenen met rubberzolen.

Stormen hebben invloed op het minder goed functioneren van astmatische mensen. Na het onweer, op het strand en bij een waterval is de lucht gezonder. Lees waarom!

Dit onderwerp heeft niets te maken met elektromagnetische velden dat ontstaat door straling die voorkomt door technische apparatuur.

Gelooft U niet in dit fenomeen?Probeer het zelf uitGa in een kamer, waar geen tocht is, vlak bij een schijnende lamp staan.
Vervolgens op blote voeten hiervoor rennen en beoordeel de stofdeeltjes die U ziet.

Doe dit vervolgens met schoenen( met rubber zolen) aan en bekijk dan hoe U de stofdeeltjes aantrekt.


De veranderingen in lading in de lucht hebben invloed op ons dagelijks  functioneren.

Denk aan onweer en schokjes die te voelen zijn b.v. bij het aanraken van een auto.
Plezierig aanvoelende lucht na onweer maar ook direct aan zee of bij een waterval.

Bekend is dat dichtbij snelwegen meer ongezondheid wordt geconstateerd, in samenhang met "klein stof".
Dit kan verklaard worden door luchtstromingen maar ook door statische electriciteit!

De toename van stofallergie bij de mens in het najaar bij mistig weer en het optreden van verkoudheden in de winter kunnen voor een deel verklaard worden door het dragen van schoenen met rubber zolen.


Algemene informatie:


Statische electriciteit ontstaat door wrijving van 2 verschillende stoffen langs elkaar. Het ontstaat dus door beweging! Hierbij worden positieve ionen gemaakt.
Als deze electriciteit niet weg kan vloeien, door geen contact met de aarde( deze is negatief geladen), blijft de electriciteit daar zitten. Dit kan flink oplopen.
Komt er dan plotseling wel contact met de aarde dan wordt een hevige schok gevoeld.


Waar ontstaat deze lading:

1. In de atmosfeer.
    Gammastraling: elektromagnetische straling met een zeer korte golflengte en hoge energie.
    Vooral in de ionosfeer, zijn positieve en negatieve ionen.
    Ionen zijn moleculen die een elektron(lading) missen of er juist één teveel hebben.
    In het algemeen zijn er in de atmosfeer meer positieve- dan negatieve ionen.


De negatieve ionen worden de Vitamines van de lucht genoemd. Ze zijn schoon en bevorderen dus een gezonde atmosfeer.

De positieve ionen ontstaan door beweging en bevatten daardoor in de lucht veel stofdeeltjes. Deze bevorderen een ongezonde lucht.

De negatieve deeltjes botsen met de positieve deeltjes waardoor zij geneutraliseerd worden.

In vervuilde lucht (met stofdeeltjes en rook) zijn of worden de negatieve ionen aangetrokken, dus "opgebruikt".

Positieve ionen zijn dus eigenlijk "Vitaminerovers".

Voorbeeld:
Vooraf aan het onweer is er veel veel onrust in de atmosfeer en op het aardoppervlak met wind waarbij veel positief geladen ionen worden aangemaakt.
Dit is een "drukkende" periode.

Vervolgens worden tijdens het onweer de negatieve ionen aangetrokken. De lucht voelt na het onweer verfrissend aan!
                                                    -------------

2. Bij de mens
    Wij kennen het verschijnsel: Statische elektriciteit.
    Dit treed op bij een verschil in lading tussen het menselijk lichaam en de buitenwereld.
    Bekend is dat de haren overeind gaan staan of men een schok voelt bij het aanraken van de auto.
    Ook voelen wij dit bij het over elkaar heen schuren van synthetische kleding.

Het is elektriciteit waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge (gelijk)spanning aanwezig is.
Dus ook hier hebben wij te maken met positieve- en negatieve lading.

Elektrische tegenpolen trekken elkaar aan. Dus als er geen stroom loopt is er toch een effect.
Statische elektriciteit kan met elektrische apparatuur opgewekt worden, maar ook mechanisch.
Ook nu ontstaat door beweging een positieve lading. In de natuur door luchtverplaatsingen, bij de mens door lopen of fietsen en verkeerde kleding.
                                                    ----------------

Deze 2 verschijnselen hebben invloed op elkaar. Zowel in de natuur als bij de mens treden contstant veranderingen op.
Beiden veranderen constant van lading en zullen dus onder vele omstandigheden anders op elkaar reageren.

Verklaring:

 • Door beweging en wrijving ontstaat een positieve lading.

In de atmosfeer gebeurt dit bij harde wind en onweer. De lucht is dan zeer onrustig, waardoor er grote ladingsverschillen zullen ontstaan.
Op de aarde wordt dit gevoeld door de mens bij het dragen van synthetische stoffen die langs elkaar schuren, bij lopen en fietsen, bij stromend water en waar auto's rijden.
Er kunnen dan schokjes gevoeld worden.
 

Voorbeeld: Wanneer de kraan loopt wordt het metaal, door de verplaatsing van water, positief geladen.
Bent U zelf negatief geladen, en raakt U de kraan aan, dan zou U een schok voelen.
Om dit te voorkomen brengt de loodgieter een draadje aan naar de aarde- die negatief geladen is- en voelt U nu door deze ontlading niets.

Door te vliegen wordt de Bij positief geladen. Komt hij nectar halen bij de bloem dan wordt deze ook meer positief geladen.

Een volgende bij die aankomt bij de bloem voelt deze lading en weet nu dat er geen nectar meer aanwezig is en vliegt dus door.

Een vlieg die dichtbij een spinnenweb vliegt trekt door zijn positieve lading het web naar zich toe en wordt gevangen.

 • De positieve lading moet afvloeien naar de aarde om er geen last van te hebben.


Dus de gemaakte positieve lading moet kunnen afvloeien naar de negatieve aarde.

Door de aarde aan te raken, bij goede geleiding, zal dit gebeuren!

Gebeurt dit niet dan onstaat:


Kunststoffen, rubber en droge lucht geleiden niet of slecht. De electriciteit kan hierdoor niet afvloeien.

Dit probleem zal vooral optreden bij het dragen van schoenen met rubber zolen en vloeren met een rubber onderlaag.
Bij het lopen blijven wij dan positief geladen!
Juist bij onweer kan hierdoor een probleem ontstaan. Dit is o.a. het probleem bij golvers.

 • Positieve lading trekt Negatieve lading aan!

Is men dus positief geladen door bijvoorbeeld veel te lopen en kan men niet ontladen, dan worden de negatieve ionen aangetrokken.

Dit kan tijdelijk gunstig zijn, omdat dit meestal gezonde lucht is!

Op zee, met veel beweging, is de lucht dichtbij het wateroppervlak, dus positief geladen. Het gevolg is dat op het strand de lucht meestal negatief geladen zal zijn. Dat voelt dus lekker aan!
Dit zelfde verschijnsel treedt op direct naast een waterval. De lucht voelt daar dus fris aan!

Op en naast de snelweg, met veel verkeer dus beweging, zal hetzelfde verschijnsel optreden.

Het is bekend dat normaal bij 5% van de populatie Hooikoorts gevonden wordt. Langs snelwegen is dit 13%.
Dus direct naast de weg is ongunstige lucht, maar even verderop echter gunstig!

Bij de beoordeling of de lucht langs wegen ongezond is moet men met dit feit rekening worden gehouden.
Milieudefensie en Rijkswaterstaat doen dit niet!


Conclusies voor de gezondheid:

De lading in de lucht in relatie tot de lichamelijke lading, heeft invloed op het functioneren van de ademhaling.

Uitleg:

Positief geladen lucht ontstaan door beweging, dus bij storm, zal meer stofdeeltjes bevatten.
Bent U zelf negatief geladen dan zal U deze lucht aantrekken en dit als onaangenaam ervaren.
Lopen op schoenen met rubber zolen en de aarde niet aanraken kan dan gezonder zijn, omdat U dan positief geladen blijft.

Negatief geladen lucht wordt als gezond ervaren.
Bent U zelf positief geladen dan trekt U negatief geladen lucht aan. Dus rustig weer, b.v.Vriezend buitenlucht, is aangenaam! Meestal is deze lucht schoon.
Echter zijn er veel bacteriën en virussen in de lucht aanwezig ( bijvoorbeeld in openbaar vervoer met veel hoesters ) dan kunt U deze beestjes aantrekken.

Zo kan U dus een "reactie" oplopen als U al onrustige (beschadigde) slijmvliezen heeft.
Bent U zelf negatief geladen en loopt U dus op schoenen met leren zolen, dan is er ook in de stad, met veel vuil in de lucht, geen probleem!

Negatief geladen lucht kan toch zeer ongezond zijn! Dit is voor Allergische mensen.

Bij de ademhaling is het van belang zoveel mogelijk schone lucht in te ademen. Dus negatief geladen lucht.
Vooral voor stof-allergische mensen is dit van groot belang.
Toch hebben deze mensen bij mistig, weer meer last.

Hoe komt dat?

Bij mistig weer is de lucht wel rustig maar ook erg vochtig. Stofdeeltjes zullen dan in de lucht blijven zweven.
De lucht is dan wel in hoofdzaak negatief geladen maar ook erg "vies".
Is het lichaam positief geladen, dan trekt dit de negatief geladen lucht aan.
Dus er worden zo meer stofdeeltjes ingeademd met alle nadelen vandien.

Conclusie: Stofallergische mensen moeten vooral in het najaar op Leren schoenen lopen!

Vooral de jeugd zou niet op sportschoenen maar weer gewoon op schoenen met leren zolen, op klompen of op blote voeten moeten lopen om een stofallergie te voorkomen! Zie: stofallergie
     

                                                                 -----------------------

Onweer:


In de Ionosfeer, ongeveer 50 KM boven het aardoppervlak, worden deeltjes door straling van de zon geïoniseerd.
Deze laag heeft een elektrische lading van positieve en negatieve ionen.
In een rustige atmosfeer is er een normale ladingsverdeling met een meerderheid aan positieve ionen.

Door deze eigenschap heeft dit gedeelte van de atmosfeer de mogelijkheid radiosignalen die vanuit de aarde uitgezonden worden terug te kaatsen.

Bij een onweersbui worden deze ladingen flink onderling verstoord.
De vochtige lucht wordt warm en gaat stijgen.

Neerslag neemt de lucht weer mee naar beneden.
Er gebeurt van alles met druppels en ijskristallen: verticale bewegingen, onderlinge botsingen, bevriezing of smelten.

Bij deze processen kan op allerlei manieren overdracht van lading plaatsvinden.
In hoofdzaak horizontale lichtflitsen.

Zo ontstaat een onweerswolk met in hoofdzaak positieve lading boven en negatieve lading onder.

Is er op aarde weinig wind, dus geen positieve lading, dan ontstaan horizontale Bliksemflitsen.


Is er op aarde flinke wind, dus ontstaat een positieve lading in beweegbare objecten, dan ontstaan ook verticale Bliksemflitsen.

Normaal is de aarde negatief geladen.

Door de wind en beweging laadt de bodem op, dus wordt het aardoppervlak tijdelijk positief geladen.

Vanzelfsprekend gebeurt dit ook door andere bewegingen zoals b.v. tijdens een popvestival, een losstaand voorwerp b.v. oude schoorsteen, oud rietendak, rijdende trein, in transformatorhuisjes en natuurlijk oude gemakkelijk bewegende bomen.Het resultaat: grote ladingsverschillen tussen de onderkant van de wolk en het aardoppervlak.

Bij een bliksemflits vindt er een ontlading plaats.Deze flits gaat van onder naar boven!


Er komt contact tussen de negatieve ionen (onder de wolk) en de positieve ionen op de aarde.
De bliksemstraal kan ongeveer 5 á 6 KM lang zijn.


Waar zal de bliksem ontstaan en een ontlading plaats vinden?
Waar denken wij dan aan?

Plaatsen waar veel activiteiten zijn! Want daar is het gebied positief geladen.

Voorbeelden: Popfestivals, Transformatiehuisjes, Spoorwegen.

                     Voorwerpen en gebouwen die bewegen zoals oude schoorstenen.

                     Waar veel wind is bijvoorbeeld aan de rand van het bos.
                     Rieten daken. De wind heeft het riet flink in beweging gebracht en is dus positief geladen.

Bliksem is jaarlijks een beangstigend gebeuren. Per jaar zijn er in Nederland zo'n 100.000 bliksemontladingen. Het trein- en tefoonverkeer wordt ontwricht.
Door blikseminslag worden koeien en ook mensen gedood en bomen geveld.
Hoge punten op aarde worden eerder getroffen, maar moeten wel positief zijn geladen.
En dit gebeurt door beweging en dus de wind!

Zoals het oude kruis op het vaticaan!        of op de Eiffeltoren!

Opvallend is dat paarden zelden worden geraakt en dat bij koeien de inslag op het achterwerk is gericht.
Een verklaring zou kunnen zijn dat de koe met haar kont naar boven en de kop naar beneden, tot het slechte weer voorbij is, staat te wachten.
Zij blijft wel bewegen en eten en haar staart blijft zwaaien. Zij is aldaar dus positief geladen!

Dit in tegenstelling tot het paard dat stil staat in de wei. Maar een betere verklaring is dat van paarden de hoeven worden beslagen.

Dus een ijzeren pin zorgt voor ontlading van het paard.

Het is ook gebleken dat mensen gekleed in synthetische stoffen eerder geraakt worden. Ook hier speelt positieve lading een rol!

En waar treed Bliksem niet op?

Op het strand, dus dicht bij de bewegende zee!               En niet in de Sahara!

                                            ---------------------------------------------------------------------

Één van de gevaarlijkste plaatsen tijdens onweer is de golfbaan.
In Amerika is vastgesteld dat 20% van alle bliksemslachtoffers vallen op de golfcourse.
Wat is de oorzaak?

 • Vaak positief geladen! Lang ( enkele uren) lopen in het open veld met schoenen met ruber zolen, zonder de aarde aan te raken.
 • Ook de clubs en het golfkarretje zijn positief geladen. (rubber banden)
 • Lopen in het open veld, dus meer kans contact te krijgen met de onderkant van de wolk.
 • Veel vocht met waterhazards op de baan, waardoor bij inslag in de omgeving, door geleiding van de stroom over een groot grondgebied er meer kans is om getroffen te worden.
 •  Lopen langs alleen- en langs bosranden- staande bomen, die veel wind kunnen opvangen. Daardoor bewegen en een hoogste punt kunnen zijn.

Advies voor Golfers bij dreigend onweer :
( dit geld ook voor fietsers die op rubber banden rijden)

Onweer is gevaarlijk dichtbij als de tijd die verloopt tussen bliksem en donder minder is dan 10 sec.
Dit is een afstand van ongeveer 3 Km. • Besef dat door lopen op Golfschoenen men meestal positief geladen is.
  Dus raak geregeld even goed de grond aan om te ontladen.


 • Zoek een veilige Schuilplaats met bliksemafleiderinstallatie op. Besef dat deze hut niet aan de rand van een bos moet staan.
  De volgende spelregel geld: De speler mag zijn spel niet onderbreken vanwege slecht weer of om andere reden, behalve wanneer hij bliksemgevaar vreest.

 • Vermijd tijdens onweer alleen staande bomen en speciaal ver uitstekende takken. Ook bosranden met hoge bomen.
  Loop dieper het bos in want daar is het veiliger.


 • Golfkarretje loopt op rubber en clubs hebben rubber handvaten. Kunnen dus positief geladen zijn. Dus ver weg zetten!

 • Golfclubs en paraplu zijn van metaal en kunnen de stroom naar U toe leiden.
  Laat de golftas tijdelijk op de grond achter tot het ergste voorbij is.

 • Waterhazards zijn echte hindernissen tijdens onweer.
  De stroom van een nabije bliksem inslag kan door het water en via uzelf vloeien.

Kan je niet meer wegvluchten, is het onweer te dichtbij:

 • In het open veld zal je het hoogste punt zijn.
  Hurken met gesloten voeten en zorg voor ontlading en dus handen op de grond!
  Vooral: handen even diep in de aarde wroeten.

 

Belangrijkste Conclusie:

Bij onweer zorgen niet positief geladen te zijn om zo geen contact te krijgen met de onderkant van de wolk.

Niet het hoogste punt zijn op een open veld.

Schuilen onder een oude boom die wat zwakker in de grond staat op een hoog punt, waarbij op dat moment er veel wind aanwezig is en misschien nog meer langs een pad alwaar veel extra trekwind bestaat is levensgevaarlijk!
Er boven kan een zeer actieve onweerswolk aanwezig zijn die aan de onderkant negatief geladen is waardoor  bij contact met de boom die zeer positief geladen is geworden een vuurbol op de grond zal ontstaan met een bliksemflits naar boven!

 

Wat moet U verder nog weten?

Ionisatoren produceren negatief geladen lucht.

Vakantie: Bij de rand van een waterval en bij de zee op het strand is het verblijf gunstig omdat daar negatieve  lucht uit de omgeving wordt aangetrokken.

Computers zijn vaak positief geladen en kunnen dus gunstig, maar ook ongunstig zijn afhankelijk van de tafel en vloer waarop zij staan.

Synthetische kleding is meestal positief geladen en wordt dus eerder vies.

Airconditioningsystemen waardoor veel lucht stroomt produceren meer positief geladen lucht.

In gebouwen met een ongunstige lucht moet meer aandacht worden besteed aan deze problemen en de zuurstof voorziening.
Dus ook het aanwezig zijn van rubber op de vloeren. Sick Building Syndrome

 

                                      

                            Deze man had geen schoenen met rubber zolen moeten dragen!

 

Ook TNO heeft het probleem niet begrepen.

Het lang lopen op deze schoenen in bijvoorbeeld een Operatiekamer betekend dat de medewerker flink positief opgeladen kan worden door geen contact te hebben met de aarde.
Vervolgens kan dit lastige problemen geven!


Ga Terug

Zie adviesallergie: welkom