Algemene Informatie over deze website:

Deze website is tot stand gekomen omdat er behoefte bestaat om ingelicht te worden over de oorzaak van ziekteverschijnselen.

De behandelende arts heeft hier, tijdens het spreekuur, meestal geen tijd voor.

Ook is het de vraag of deze een goed antwoord heeft.

Weet deze de oorzaak niet zo snel dan wordt het een virusaandoening genoemd.

Vandaar dat de Virologen tegenwoordig zoveel de aandacht krijgen. 

In het hoofdstuk Vaccinatie bespreken wij o.a. de Griepprik. De conclusie nu ( Oktober 2011) is dat deze afgeschaft kan worden.  

     

Wij hopen door voorlichting begrip op te roepen voor behandelingen die niet passen in de protocolbehandelingen van tegenwoordig.

Het is onbegrijpelijk dat er artsen zijn, in het bijzonder de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die een hetze voeren tegen eenieder, inclusief artsen, die zich bezighouden met alternatieve geneeskunde.
Het woord "Kwakzalverij" getuigt van grote minachting voor alles wat niet strookt met medisch biologische opvattingen.
Een patiënt, die na veel onderzoek, niet kan worden geholpen zoekt terecht naar andere wegen om van klachten af te komen, hetgeen ook regelmatig gebeurt.

Door in mijn werkzame leven de KNO-heelkunde en de Allergologie samen te behandelen heb ik gezien dat veel chronische ziektes goed te behandelen waren.

Een goede anamnese, een goed Neus- en Keel onderzoek, en een allergisch onderzoek dat niet beperkt bleef tot de atopie en vervolgens gerichte oorzakelijke behandeling heeft heel veel patiënten kunnen genezen. Uitvoerig Röntgen onderzoek was hier meestal niet voor nodig!

De gezondheidszorg wordt steeds meer beheerst door digitale registratie, zoveel mogelijk vastleggen en meten en vervolgens volgens protocol behandelen. Dit kost veel onnodig onderzoek en geld.


Het aantal chronische zieken stijgt explosief. Dit komt deels door de vergrijzing en ongezond leefgedrag, maar ook door medicamentengebruik die ziektesymptomen wel wat onderdrukken maar niet genezen.

          Ons advies is:

 • De aanpak van de behandelende arts kritisch te volgen.
  Hoewel kennis en ervaring van de arts de hoeksteen vormen van zijn diagnostiek, blijkt niet iedere arts dit te volgen.
  Men verschuilt zich tegenwoordig achter protocollen. U heeft astma, dus behandeling volgens dat schema!
  v.b.: U hebt astma! U meld zich bij de huisarts. Ik heb de afgelopen maand dagelijks klachten.
          Huisarts: dan zullen wij uw medicatie veranderen.
  Hij vraagt niet: hoe komt dat? U moet aangeven dat de omstandigheden zijn veranderd!!

 • Te beseffen dat verkeerde voeding een belangrijke medeoorzaak is van vele chronische ziekten.
  Het probleem is dat de arts deze oorzaak niet kan aantonen.
  Voeding komt binnen via de mond en zal dus het gehele lichaam bereiken en overal reacties oproepen.
  De reactie is: Zwelling! Dus het vasthouden van vocht.
  Geef dus goed aan hoe en waar de klachten plaatsvinden. Er zijn meestal verbanden te vinden.
  Bijvoorbeeld:
  Heeft U hoofdpijn, misschien tegelijkertijd ook gewrichtspijn.
  Krijgt U een Astma-aanval, misschien tegelijkertijd gezwollen vingers of dikke voeten.
  Bent U "verkouden", misschien ook maagdarmklachten, of meer eczeem. 
  Wordt U duizelig, maar heeft U ook meer dikke vingers.

  Dus uw klacht heeft te maken met een reactie van het gehele lichaam en wordt niet verklaard door een zgn. Virus!
                     
 • Chronische infectiehaarden te laten verwijderen.
  Door het Antibiotica-gebruik zijn er veel chronische ontstekingshaarden in het lichaam ontstaan. Meestal in de bovenste luchtwegen waardoor de KNO-arts daar veel mee te maken heeft. Groen snot is een teken van chronische ontsteking en is dus een ziektesymptoom.
  Veel opvlammende ontstekingshaarden door weerstandvermindering worden door artsen verklaard met "Griep" of "Verkoudheid". De oorzaak wordt dan door een niet gevonden virus verklaard. Dit is niet juist! Meestal dus een infectiehaard in de neus, neusbijholten of amandelen bij een weerstand vermindering!

 • Het medicamentengebruik tot een minimum te beperken. Dit doet vaak meer slecht dan goed!
  Deze onderdrukken de symptomen, waardoor U ook niet meer goed kan aangeven waardoor Uw ziektebeeld is ontstaan.
  Medicamenten zijn geen geneesmiddelen.
  Het medicamentengebruik moet minder! De kritiek op de farmaceutische industrie neemt toe, en het vertrouwen van de bevolking erin lijkt te dalen! De industrie heeft maar één oogmerk: dat is winst.
  Artsen willen medicamenten voorschrijven. Dat is eenvoudiger-en minder tijdrovend-dan de oorzaken van de ziektes te bespreken.

 • Taboes te doorbreken. Uw behandelend arts heeft niet altijd gelijk!

  Hoe functioneren artsen?

  Artsen besteden steeds minder persoonlijke aandacht aan mensen met klachten.

            Zoals Prof. Smalhout schrijft:
  In Nederland is inmiddels het medische vak gestroomlijnd, gedigitaliseerd, commercieel georganiseerd,geprivatiseerd, technocratisch beïnvloed en onderworpen aan de terreur van geld, efficiency, doelmatigheid en management.
  Veel artsen hebben een bepaalde werkmethode en gedachtewereld waarvan ze moeilijk zijn af te brengen.
  Zij richten zich bij het gesprek vaak op maar één van Uw klachten, terwijl U veel meer te vertellen heeft wat U mankeert.
  De diagnose kan dus best verkeerd zijn! Vervolgens geven de meeste artsen slechte informatie over de door hun gestelde( maar mogelijk verkeerde) diagnose. Is er nog wel verantwoordelijkheidsgevoel  en compassie met de patiënt?
  Maar vooral ook liefde voor het vak.

  Kennis en ervaring vormen de hoeksteen van de diagnostiek. Er zijn echter artsen die alleen behandelen  volgens een bepaald protocol. En dat kan zeer verkeerd zijn!

  Over de medische onderwerpen zijn de meningen vaak zeer verdeeld. Vele specialisten spreken elkaar tegen, of kunnen maar moeilijk samenwerken.
  Berichtgevingen over deze onderwerpen zijn schaars en niet altijd betrouwbaar.

  De huisarts en de specialist worden moeizaam opgeleid volgens het model dat hun opleiders voor ogen staat. En dit hoeft niet altijd juist te zijn. Daarvan later af te wijken wordt door veel artsen als zeer moeilijk ervaren.

   

                                                                     

  Hoe functioneert U?

  • Brengt U Uw klachten wel duidelijk over aan de behandelend arts? Overdenkt U van te voren goed wat U wil gaan zeggen en vragen!
  • Is U zich bewust dat er overeenkomsten zijn tussen de verschillende problemen? Zouden U en de arts dit niet beter met elkaar in verband moeten brengen? Hebt u dit wel goed verteld?
  • Blijft U kritisch de behandeling volgen?


   Dus:
  • Meer aandacht voor het eigen lichaam, beter je klachten overbrengen aan de arts.
  • Meer kritiek op eigen functioneren en de wijze waarop de arts uw klachten  behandelt.
  • Een jeugd met goede voorzorgsmaatregelen en behandeling, kan later veel narigheid voorkomen.
   Dit geldt in het bijzonder voor de allergie!
  • Veel ziekteverschijnselen hebben een gezamenlijke oorzaak.
   Het is een kunst deze zelf op te sporen, en samen met de arts te behandelen.
   Door zogenaamd tijdgebrek komt de arts daar echter meestal niet aan toe!

  Hoe functioneert deze Website?

  1. Informatie geven over allergische ziekten, chronische luchtwegaandoeningen en ziekten die daar verband mee hebben. Zoals eczeem en maagdarmklachten.

   Alle onderwerpen die besproken worden zijn eerder door ons gepubliceerd in boeken(b.v. Keel-, neus- en oorheelkunde 1979), in/of artikelen gepubliceerd in Nederlandse en Buitenlandse medische tijdschriften, of besproken tijdens medische congressen voor KNO-artsen en/of Allergologen. Ook tijdens vele uitzendingen voor Radio en TV.
   Vanzelfsprekend zijn bepaalde onderwerpen gecorrigeerd door veranderde gegevens en meningen.

   Patiënten onthouden vrijwel niets van een gesprek met een behandelend arts. Van de mondelinge informatie gegeven in de spreekkamer wordt 80% onmiddellijk vergeten. Van de 20% die wel wordt onthouden, herinneren de mensen zich de helft nog verkeerd.
   Geschreven informatie en voorlichting, zoals in deze website, zijn dus van essentieel belang.

   2.    Secretariaat: Eemdijk 2
                               3754 NH  Eemdijk
   Drs. E. A. van Dishoeck KNO-arts (niet praktiserend)
   E.mail:eavandishoeck@hetnet.nl

       

    

    


                                                                                                 


    Zie verder: Welkom   

Ga Terug