Overwegingen andere behandeling
Hoe zou het beter kunnen?

Overwegingen hoe de behandeling van patiënten met chronische luchtwegaandoeningen (maar ook andere chronische ziekten ) kan worden verbeterd.

Zowel patiënt als behandelend arts zouden het probleem anders moeten gaan aanpakken!

Definitie ziekten


Te snel krijgt de patiënt te horen welke ziekte hij heeft.

Daarmee hebben zowel arts als patiënt een soort zekerheid gekregen.

Een definitie ( ziekte ) is nooit definitief.
Ziekten van delen van de luchtwegen hebben altijd ook invloed op het geheel,
en zelfs soms op het gehele lichaam.

Hoe de patiënt de ziekte verwerkt bepaald het klachtenpatroon.
Bijvoorbeeld hebben neusziekten altijd invloed op het functioneren van de longen.

Het gevolg is bijvoorbeeld meer vermoeidheid, door minder zuurstof opname.
Wat onder allergie en astma wordt verstaan, wordt zeer verschillend geïnterpreteerd.

De diagnose is afhankelijk van de individuele arts.

Heeft U dus Astma, dan mag U best aan de diagnose twijfelen.
Heeft U eczeem dan kan de oorzaak ervan elders in het lichaam te vinden zijn.

 

Voorbeelden:


Rhinopathie
is een verzamelnaam voor neusziekten die allen ook invloed hebben op de longfunctie. Iedere individuele KNO-arts zal deze ziekte verschillend interpreteren.

Afhankelijk van de interesses zal hij meer of minder onderzoek daarnaar doen.

Maar het voorschrijven van medicamenten is echter bij allen ongeveer gelijk.

Hooikoorts is een neusziekte waarbij het slijmvlies in de war raakt bij contact met stuifmeel van grassen. Deze patiënt ademt dus goed door de neus!

Toch zijn er artsen die deze diagnose stellen voor dit soort klachten in de winter.
Pollen astma komt ook voor, maar dan wordt er verkeerd geademd en wel door de mond.

 
Allergie
is meer dan alleen de Atopie( type I allergie ).

De klinisch nog meer voorkomende  Typen III en IV allergieën en de voeding horen hier ook bij.
Maar door vele artsen ( zelfs allergologen ) wordt dit gemakshalve ( het onderzoek is moeilijker ) toch maar genegeerd.

Astma
is een benauwdheids klacht die gerelateerd wordt met de longen.
Nog niet zo lang geleden dacht men dat de ziekte ontstond door het krampachtig samentrekken van gladde spieren en een verhoogde slijmproductie.
Tegenwoordig verklaart men dit als gevolg van een steriele ontsteking.
Dus wel ontsteking, maar omdat men niet de moeite neemt naar een chronische ontsteking te zoeken is dit de verklaring. Hier zijn wij het niet mee eens!
Meestal is de ontsteking te vinden in de bovenste luchtwegen!
De benauwdheid ontstaat door een verkeerde techniek van ademhaling of hoesten. Maar ook vaak door een vernauwing in de keel bijvoorbeeld door een weer opvlammende keelontsteking.

Vanzelfsprekend krijgen mensen die actief allergisch zijn ook een vernauwing van de luchtwegen door slijmvlieszwelling maar dan als gevolg van het inhaleren - door de mond - van allergenen.
En dat is geen ontstekingsreactie!

Conclusie: Meestal moeten de bovenste luchtwegen behandeld worden.

 • De neusfunctie moet beter.
 • De chronische ontsteking door bacteriën moet verwijderd worden.
 • De af en toe optredende allergenen prikkel moet goed opgevangen worden.
 • De ademhalingstechniek moet verbeterd worden.
 • Het medicamentengebruik moet tot een minimum beperkt worden.

Maar dat gebeurt niet, want dat zou betekenen dat een andere arts de behandeling moet overnemen!


 
Bronchitis wordt als een longaandoening geïnterpreteerd, maar is dit meestal aanvankelijk niet!

Het is het gevolg van hoesten dat veroorzaakt wordt door kriebel in de keel.
Het mechanisme bij het hoesten wordt aangezet door de longen!
Door het hoesten worden de longpi
jpjes beschadigd.
Zo ontstaat tenslotte de echte bronchitis!

Hoofdpijn ( migraine ) wordt meestal als een Neurologische aandoening getypeerd.

Maar voelt U zelf dat er pus (groen secreet) uit de neus komt ( naar voren, of naar achteren) dan heeft U een chronische ontsteking aldaar en is de pijn verklaard. Zie: chronische ontstekingen.
De huisarts of Neuroloog kan dan Uw probleem niet oplossen.Een goede definitie te beschrijven voor luchtwegaandoeningen is bijna onmogelijk.
De longartsen strijden nog altijd over definitie astma, zoals zij dat ook doen over CARA of COPD.
Ook de Rhinopathie kent vele definities.

Conclusie:

 • Definities en diagnoses moeten afgeschaft worden.
  Het klachtenpatroon bepaald de ziekte!
 • De bovenste luchtwegen mogen niet langer genegeerd worden.
  Alle artsen, maar in het bijzonder Allergologen, Kinder- en Longartsen en zelfs de oogartsen, moeten beseffen dat mondademhaling een ziekteverschijnsel is.
  Dat er dan altijd pathologie in de neus te vinden is!  
  Het probleem is dat de patiënt deze klacht niet vermeld. Dit
  moet U veranderen!
 • Er is geen verschil in slijmvliesreactie op prikkels in de bovenste en onderste luchtwegen. Er is altijd zwelling en hypersecretie.
  Voor de patiënt kan dit wel heel verschillende klachten geven.
 • Het klachtenpatroon: Dit wordt bepaalt door de bouw van het gehele orgaan en de verwerking van de slijmvliesreactie door de patiënt.

Veel pathologie in het gehele lichaam heeft verbanden met elkaar.
U als patiënt moet dit goed overbrengen bij de arts.Wat moet er veranderen:

Betreffende de luchtwegen

1. Iedere arts zal moeten gaan beseffen dat de echte pathologie van de luchtwegen in de bovenste luchtwegen is te vinden. De gevolgen zijn merkbaar in de longen, maar ook het hele lichaam.

    
Eenvoudig voorbeeld:
    Geregeld snuiten en neusophalen (mechanische irritatie) veroorzaakt een minder goed ademhalingsritme waardoor vermoeidheid als gevolg van minder zuurstofopname kan ontstaan.

    De chronische infectie betekend pusproductie die altijd wordt doorgeslikt, en dus de functie van het  maagdarmsysteem op den duur gaat verstoren.

 

 2. De KNO-arts zal de andere disciplines erop moeten wijzen dat pathologie die in de bovenste luchtwegen te vinden is behandeld  moet worden.
    
Alleen de KNO-arts kan deze pathologie opsporen daar deze instaat is met instrumenten goed onderzoek te verrichten. Echter deze arts moet inzicht hebben hoe de longen functioneren.
    Op den duur zal een algemene luchtwegspecialist dit onderzoek moeten gaan verrichten.

3. De patiënt moet de klachten beter overbrengen aan de arts.

     
Bijvoorbeeld:

 • Ik kan al vele jaren niet door mijn neus ademen.
 • Mijn verkoudheden zijn meer dan een eenvoudige griep.
 • Mijn hoofdpijn is geen migraine, maar heeft verband met vies snot dat uit mijn neus en/of keel komt. Dus moet niet behandeld worden door een Neuroloog!
 • Ik hoest vanwege kriebel in mijn keel, en niet vanwege een longziekte!
 • Ik heb alleen klachten bij bepaalde weersomstandigheden. Dit wil ik voorkomen!
 • Is het seizoen aangebroken dan is het te laat voor behandeling.
 • U zegt dat ik astma heb, maar ik kan niet door mijn neus ademen!

  En ga zo door!

  Betere samenwerking artsen

  De verschillende specialisten ( ook de dermatologen! ) moeten weer gaan samenwerken en accepteren dat de oorzaak van de pathologie waarvoor de patiënt komt, wellicht elders gezocht moet worden.
  Dus meer verwijzen, en niet de behandeling zelf instellen.

  Bijvoorbeeld:
  De kinderarts
  moet leren dat chronische infectiehaarden zeer ongezond zijn en verwijdert moeten worden. Antibiotica kunnen dit niet genezen.
  Dus verwijzing naar de KNO-arts alvorens medicamenten te geven.

  De Longarts moet, wil deze meer behandelen dan alleen oncologie, onderzoek van de bovenste luchtwegen ook gaan uitvoeren.
  Of deze daartoe instaat is de vraag.

  De huidarts moet gaan inzien dat de oorzaak van de huidziekte vaak elders in het lichaam te vinden is.
  Dat dit eerst behandeld moet worden voordat smeerseltjes worden voorgeschreven.

  De gastro-enteroloog zal moeten beseffen dat veel maagdarmklachten kunnen ontstaan door het inslikken van pus, dat geproduceerd wordt in de luchtwegen.
  Dat behandeling van de oorzaak belangrijker kan zijn.
  Ook de voedingsintolerantie komt veel voor!

  De Neuroloog
  moet vragen naar klachten die passen bij chronische ontstekingen in het hoofd.
  En vervolgens verwijzen naar een KNO-arts die bereid is dit probleem aan te pakken.


  De KNO-arts zal efficiënt de chronische ontstekingen moeten verwijderen om andere ziektes te voorkomen.
  Dat zal betekenen dat ook deze meer holistisch moet gaan denken.

  De patiënt moet zijn klachten beter vertellen, maar moet daar wel de gelegenheid voor krijgen van de artsen. De behandeling moet hij kritisch volgen.

  Oplossing
  Een holistische behandeling waarbij de meeste pathologie van de luchtwegen, de huid en het maagdarmkanaal als één geheel wordt onderkent.
  Dus de arts moet dit geheel overzien, en kunnen behandelen.
  Dit zou de Allergoloog kunnen doen, maar dan moet deze daarvoor wel zijn opgeleidt.   
  Echter de andere disciplines zien dit als een bedreiging van hun vakgebied, waardoor dit wel nooit tot stand zal komen.

  Ons voorstel:

  Voor de luchtwegen:

  Eén  luchtwegspecialist die het gehele terrein bestrijkt en zich bewust niet met oncologie ( kanker ) bemoeit. 
  De slijmvliespathologie en de klachten die hieruit voortkomen moet hij beoordelen en de oorzaak hiervan opsporen.
  Deze arts moet de neus, keel, larynx en longfunctie goed kunnen onderzoeken.
  Zoals nu de KNO-arts dit doet, of in het verleden heeft gedaan.
  Dit is echt niet zo moeilijk en best te leren.
  Het longfunctieonderzoek, zoals nu teveel gedaan, is overbodig. Dit is een momentopname en verder tijdrovend en duur.

  Met vervolgens een prognosebehandeling moet hij/zij de patiënt alles goed uitleggen.

  Dus: Hoe deze goed moet ademen.
         Hoe deze de slijmvliezen niet nog verder moet beschadigen.
         Hoe deze de verschillende prikkels die op hem afkomen zo goed mogelijk moet verwerken.
         Dat het lokaal op de slijmvliezen gebrachte medicament geen oplossing biedt.
         Dat de allergie van tijdelijke aard is. Zowel in uur, dag als leeftijd.
         Dat immuunmodulatie ( b.v. desensibilisatie)   vaak een goede oplossing is.
         Dat goede slaap zeer belangrijk is.
         Dat de voeding individueel moet worden aangepast.

  Verder moet er gewerkt worden aan:
  Een goede neuspassage.
  Bestrijding van Chronische infecties.

  De oorzaak van ziektes moeten worden weggenomen.

In deze opzet zou een operateur ( KNO-arts ) in opdracht van deze luchtwegen-specialist eventueel de neuspassage moeten verbeteren of chronische infectiehaarden verwijderen.
Postoperatief is de nabehandeling zeer belangrijk.
Hierbij moet de genezing door rust verkregen worden.
Dus geen lokale medicamenten en geen mechanische irritatie zoals met water spoelen.

In het algemeen gezegd:

 • De oorzaak van ziektes moeten worden weggenomen.
  Na de behandeling moet altijd weer een goede fysiologische ademhaling worden aangeleerd.
  Voor preventieve geneeskunde wordt steeds minder geld uitgetrokken!
 • Medicamenten zijn niet de eerste keus van behandeling.
  Medicamenten irriteren en verstoren de functie.
  Hebben
  dus altijd een ongunstige invloed op de ziekte
  Het gebruik ervan wordt al gauw chronisch.
  Astma is volgens sommigen niet te genezen! Oorzaak medicamenten?
 • Slechte gewoontes van de patiënt moeten worden afgeleerd.

  Voor de huidaandoeningen

  De huidarts moet meer aandacht besteden aan het verdere lichaam.
  Dus vooral de luchtwegen, maar ook het maagdarm systeem.
  Bij pathologie aldaar moet hij verwijzen naar een luchtwegspecialist die een goede samenwerking heeft met een operateur.
  Voeding als oorzaak van veel pathologie moet meer aandacht krijgen!
  Hij moet niet trachten met smeerseltjes een oplossing te vinden!
  Dit betekend een flinke aanslag op zijn budget!

  ″Adviesallergie.nl″ helpt!
  De belangrijkste onderwerpen die besproken worden zijn:


  Dieetvoorschriften. Zie: voeding
  Immuunmodulatie behandelingen. Zie:Hyposensibilisatie en Vaccinatie
  De techniek van ademhalen door de neus met het diafragma als mechanisme. Zie: Ademhaling
  Het vermijden van irritaties Zie: Irritaties
  Algemene conditieverbetering Zie: Stress, Vermoeidheid
  De patiënt die zijn klachten goed overbrengt, en dus de bovenste luchtwegen erbij betrekt.Zie: Neusfunctie


  Overdenkingen die U helpen:
 
 • De functie van de neus is zeer belangrijk, zeker ter voorkoming van pathologie van de lagere luchtwegen.
 • Er is een verschil in pathologie en klachten tussen de patiënt met een Neus-of Mondademhaling.
  Zo als dit ook is tussen een roker en niet-roker.
  Dit wordt echter nu door de meeste artsen niet gediagnosticeerd.
 • Irritaties (vooral de mechanische) behoeven veel meer aandacht als oorzaak van de pathologie. Zeker uit preventief oogpunt.
 • Bij hyperreactiviteit van de slijmvliezen vinden we meestal veel chronische infectiehaarden in Neus, Neusbijholten of Ring van Waldeyer.
  De behandeling hiervan is belangrijker dan de behandeling van de eventueel nog actieve atopie.
 • De lichaamsbouw ( vooral de schedel ) en houding van de patiënt bepalen voor een groot deel de verwerking van de slijmvliespathologie en dus de klachten.
 • Daar de longen qua bouw niet veel van elkaar verschillen en de meeste pathologie ervan dus eigenlijk eenvoudig is, is ook de behandeling daarvan niet moeilijk.
 • De goede diafragma-ademhaling met ventilatie van de longen, dat zelfs door longartsen maar weinig aandacht krijgt, moet verbeteren.
  Dit is belangrijk om ook bijvoorbeeld  een pneumonie te voorkomen.
 • Het medicamentengebruik neemt alleen maar toe en leidt niet tot genezing.
  Het chronisch karakter van vele ziekten wordt hierdoor veroorzaakt.
  Het zijn geen geneesmiddelen!
 • Uit gemakzucht komen veel artsen niet verder dan een eenvoudige diagnose.
  b.v. Astma, bronchitis of virusaandoening.
  Protocollen helpen hen dan standaard therapieën voor te schrijven.
 • Ondanks alle congressen en artikelen is er de laatste 30 jaar geen vooruitgang in de genezing geboekt.
  Astma en “Hooikoorts” nemen toe, en worden nu beschouwd een niet te genezen ziekte te zijn. Dit in tegenstelling tot vroeger.
 • Het inslikken van pus veroorzaakt maagdarmpathologie met als gevolg voedingsintolerantie. Met alle gevolgen die daaruit voortkomen!
 • De KNO-arts is een operateur. Die is niet geschikt om de bovenstaande problematiek aan te pakken.

          De volgende punten zouden meer aandacht moeten krijgen:

 • De gevonden atopische reacties bij onderzoek, betekend niet automatisch dat de patiënt daar ook last van heeft en dus allergisch erop zal reageren, of dat deze een atopische constitutie heeft.
  Behandeling is vaak niet nodig! Het kan ook het gevolg zijn van een chronische infectie!
 • De eosinophiele cel bepaald de activiteit van de atopie op dat moment. Is dus een seizoen- en daggebonden bevinding.
  Daar de allergoloog in het verleden geen andere verklaring had voor de klachten van de patiënt dan de gevonden atopische reacties, is deze diagnostiek verlaten.
  Hij vond in het verleden teveel negatieve eosinophilie!
  Veel van de gevonden atopie is dus klinisch niet relevant!
 • De luchtwegen beginnen in de neus, en eindigen in de alveoli.
  De slijmvliesreactie is in principe overal hetzelfde.
 • Bij zgn. longklachten is er altijd pathologie in de bovenste luchtwegen te vinden.
 • Het goed afnemen van de anamnese en het noteren hiervan behoeft meer aandacht.
  Daarbij zijn de klachten van een neusademhaler geheel anders dan van een mondademhaler.
  Gelijk dat ook is tussen de roker en de niet-roker.
 • Chronische infectiehaarden komen zeer veel voor. Moeten verwijderd of voorkomen worden. Antibiotica zijn er vaak de oorzaak van.
  Een goede behandeling van kinderen ( meestal dus niet door kinderartsen ) is essentieel.
 • Voedselallergie en voedselintolerantie hebben een oorzaak en komen zeer veel voor.
 • Ter voorkoming van pathologie over het gehele lichaam ( huid en slijmvliezen ) is, reeds preventie door voedingsvoorschriften in het eerste levensjaar en liefst al daarvoor, van groot belang.
 • Bij Eczeem van de baby wordt ook slijmvliespathologie gevonden, als men de moeite neemt ernaar te kijken. Het is niet alleen maar een “verkouden” baby!
  B
  eide symptomen hebben vaak dezelfde oorzaak!
 • Het probleem van de Elektrostatische krachten moet meer aandacht krijgen. Dit is een belangrijke oorzaak van de mogelijk toegenomen huisstof ( mijten) atopie. Men loopt tegenwoordig op rubber!
 • In stof zit meer dan alleen mijten.
 • Gelijk het rhinomanometrisch onderzoek heeft ook het longfunctieonderzoek een beperkte waarde.
 • Er zijn minstens 30 oorzaken te noemen die Allergie en Astma verklaren. En deze zijn allen bekend!
 • Het medicamenten gebruik moet drastisch veranderd worden.
  Erkend moet worden dat corticosteroïden (ook via inhalatie) veel nadelige gevolgen geven.
 • De protocollen voor huisartsen moeten worden afgeschaft.
 • De samenwerking tussen artsen en de werkwijzen moeten drastisch verbeterd worden. Het aanvaarden van de Hygiëne Hypothese is een misser. Zie: Hygiëne Hypothese

           En zo kunnen wij nog wel even doorgaan!

 
      Deze gedachtewereld is zo gevormd door jaren lange ervaring en kritisch holistisch denken.

Geachte collegae,

Met genoegen zag ik dat het onderwerp fibromyalgie behandeld werd in het tijdschrift “Allergie” . Het bevreemde mij dat het werd ondergebracht in de rubriek immunologie. Zoals U ook beschrijft valt de aandoening niet onder de groep auto-immuunziekten.

Dat dit artikel geplaatst werd  in ons blad doet mij genoegen omdat dit aangeeft dat U ook wil zoeken naar de oorzaak van ziekten, zoals allergologen gewend waren te doen. Ook Reumatologen behandelen veel ziekten waarvan zij de oorzaak niet weten, maar het mogelijk te snel onder de rubriek auto-immuunziekten willen plaatsen.

Ik ben een oude KNO-arts/ Allergoloog die de tijd nog heeft meegemaakt dat de meeste door U te behandelen ziektebeelden ook bij ons terecht kwamen voor behandeling of onderzoek. Zeker toen er nog geen Reumatologen waren.

De oorzaak werd terecht toen o.a. gezocht in de chronische Tonsillitis en andere chronische infecties. Met goede behandeling was de ziekte toen te genezen, of in ieder geval tot rust te brengen. Door niet gericht onderzoek en slechte behandelingen ( o.a. niet goed verwijderen van de infectiehaard, hetgeen inderdaad soms ook niet eenvoudig is ) werd echter deze aanpak verlaten.

In de vorige eeuw werden meer tonsillen verwijderd, minder medicamenten gegeven aan patiënten met ademhalingsproblemen en was de buik minder dik waardoor het diafragma beter kon functioneren, en zeker werd aan de voeding minder supplementen toegevoegd. Het nog niet bekend zijn met  corticoïden was een reden om meer aan andere genezingsmethoden te denken.

Maar nog steeds kan U met een goede anamnese wel veelal de oorzaak van de klachten van Uw patiënt opsporen. Alhoewel de pijn in het bewegingsapparaat voor de patiënt het belangrijkste is, geeft U ook aan dat er veel symptomen zijn die misschien ook behandeling behoeven. Dit lijstje is nog uit te breiden met klachten zoals “verkoudheid”, keelpijn, oorpijn, nekpijn, oorsuizen, benauwdheid en vocht vasthouden. Zoals U weet kan in het KNO-gebied  veel chronische pathologie gevonden worden, maar ook elders. Dus ook U kan de patiënt leren meer naar het lichaam te luisteren. Zeker in het begin van het ziekteproces als er nog niet teveel beschadiging is ontstaan, en het medicamentengebruik minimaal is, kan nog veel andere pathologie opgespoord worden. U zal dan andere specialisten moeten aansporen tot onderzoek en behandeling te besluiten.  
De bouw van het lichaam, de aard van de pijn, de psyche, de verstoring van fysiologische functies ( o.a slapen), de verdere verstoring van het metabolisme en het immuunsysteem en het medicamenten gebruik bepalen o.a. de klacht van de patiënt. Uw interpretatie en diagnostische aanwijzingen, bepalen uiteindelijk de diagnose en behandeling.

 

Uit mijn eigen ervaring was toen, en ook nu nog, veel te verbeteren door het verwijderen van chronische infectiehaarden, door de voeding individueel aan te passen en het tekort aan Zuurstof – opname door goede ademhalingstechniek te verbeteren. Terloops natuurlijk ook aandacht voor een goed  dag-nacht  ritme.

Zelf heb ik door beperking van bepaalde voeding ( vooral bier en champignon ) de jichtaanvallen die ik had  tot 1x per jaar kunnen beperken. Medicamenten heb ik daarvoor niet meer nodig.
 

Jaren lang heb ik getracht op congressen en medische bijeenkomsten uit te leggen wat ik onder het COVI syndroom versta: Chronische Ontsteking met VoedingsIntolerantie.  In mijn beroepsgroep is daar geen belangstelling voor. Zij willen liever opereren en snel medicamenten geven. De allergologen zijn tegenwoordig meer geïnteresseerd in immuunziekten.

Met enkele Reumatologen heb ik dit onderwerp kunnen bespreken. Maar om af te wijken van de richtlijnen zijn maar enkelen gegeven.

In mijn website adviesallergie.nl heb ik dit onderwerp uitvoerig beschreven en ook min of meer aangegeven hoe de medische wereld zich zou moeten heroriënteren in beroepsgroepen. Ik ben mij bewust dat dit niet zal gebeuren.

Maar een ideaal mag ik toch wel hebben?

 

In de hoop ook bij U een gewillig oor te hebben gevonden verblijf ik,

Hoogachtend,

E.A. van Dishoeck

 

 

--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.9/416 - Release Date: 10-8-2006

 

 

Ga Terug

Zie adviesallergie: Welkom


Ga Terug