Snuiten, Ophalen, Niezen, Keelschrapen, Snurken en Hoesten

Dit zijn handelingen die de slijmvliezen irriteren en vervolgens beschadigen.

In de neus kunnen zo poliepen ontstaan! In de longen: bronchitis!

Dus altijd proberen dit zo weinig mogelijk te doen!

In de neus wordt ongeveer 3 liter snot per dag gemaakt en dit slikken wij allemaal gewoon door.
Dus waarom snuiten of ophalen!!!


Veel dat als "allergische reactie"of "Verkoudheid" beoordeelt wordt is in werkelijkheid veroorzaakt door deze gewoonten die tot beschadiging leiden.
Niezen treedt meestal op na hard snuiten!
Ook snurken irriteert de slijmvliezen flink. Zie : Snurken
Hoesten is vaak zeer gemakkelijk af te leren, als dit wordt veroorzaakt door kriebel in de keel.
Snuiten is meestal niet nodig. Voor ophalen geld hetzelfde! Mensen met een wipneusje (b.v. chinezen) snuiten nooit!

In deze site willen wij u informatie verstrekken over de vele gewoontes – die meestal als volkomen normaal worden beschouwd– die leiden tot irritatie en dus minder goed functioneren van de slijmvliezen en eventueel de huid.
Uiteindelijk kan dit leiden tot beschadiging ( voorbeeld: schaafwond ) met vervolgens een infectie.
 
U heeft kunnen lezen in "De functie van de neus" (Zie: Neusfunctie) hoe de neus als orgaan functioneert. Het heeft dus in principe een goede afweersysteem om virussen, bacteriën en andere schadelijke stoffen, zoals ook de afvalstoffen van vogels in huis, niet tot de diepere lagen van het slijmvlies te laten doordringen.
Normaal blijven de potentiële indringers aan de oppervlakte van het slijmvlies kleven en worden door het trilhaar systeem naar de keel afgevoerd.  Vervolgens worden ze doorgeslikt.
Virussen komen dus veel in de neus voor zonder een ziekte te veroorzaken!

Als de microscopisch kleine beestjes, en giftige stoffen wél kunnen doordringen in het slijmvlies, dan moet het afweermechanisme in actie komen.
Het gevolg is een weefselreactie met slijmvlieszwelling en de afscheiding van vocht, eerst waterig maar later dik en groen of geel van kleur. 

De periode van herstel, waarvan de duur afhankelijk is van de algemene conditie en een wel of niet allergische reactie erbij wordt "Verkoudheid"genoemd.
Zie
: Verkoudheid
Alle andere optredende reacties zijn het gevolg van irritaties. Deze hebben dus niets te maken met infectie. Dat zijn dus geen verkoudheden!
In de volksmond en uit gemakzucht gebeurt dit wel .

De echte verkoudheid is dus oorlog. Ze wordt niet veroorzaakt door tocht, regen of kou, en ook niet door oververmoeidheid. maar door rhinovirussen en tegelijk bijna altijd door bacteriën. Deze beestjes zijn geregeld te vinden in de neus en willen  zeer graag in de diepere lagen van de slijmvliezen  doordringen om te overleven.

Het zal u nu duidelijk zijn dat de echte verkoudheidsreactie alleen kan optreden als het slijmvlies beschadigd is. Zoals u dat ook kent bij een schaafwond in de huid waardoor er ter plaatse een infectie kan ontstaan.

Conclusie:
Om een echte verkoudheid te voorkomen, is het van belang om het slijmvlies  onbeschadigd te houden opdat zij hun normale functies kunnen uitvoeren.
Dus o.a. snuiten is verkeerd, en in ieder geval gevaarlijk!

Beschadiging

Als wij iets voelen, bijvoorbeeld een reactie van het slijmvlies op koude of verontreinigde lucht, hebben wij de aandrang hierop te reageren.
Bijvoorbeeld door in onze neus te peuteren, onze neus te snuiten of op te halen en door te sniffen. 
Dit wordt mechanische irritatie genoemd.  Zie ook : Irritaties

Wij behandelen nu de belangrijkste oorzaken:


Snuiten

Dit is een uiterst onfysiologische wijze van reinigen van de neus.

Dieren zijn niet instaat dit te doen.

Bepaalde menselijke rassen (chinezen) doen het bijna nooit.

Vooral bij het snuiten met tijdelijk even beide neusgaten dicht, wordt de druk in de neus extreem hoog opgevoerd , mogelijk tot 2420 daPa (decapascal ). 
De kans is dan groot dat secreet ( ook met bacteriën, of virussen ) de neusbijholten wordt ingeblazen. Zeker is het dat het slijmvlies dan flink wordt geïrriteerd.  
Het gevolg hiervan is meer productie van waterig secreet en verdikking van het slijmvlies en ook eventueel  niezen. 
Zo kan ook beschadiging ontstaan met veel verkoudheden, met  langzamerhand ook poliepvorming en chronische sinusitis.

Conclusie:  
Niet Snuiten!
Altijd proberen deze verkeerde handelingen af te leren! Anders wordt  U een vreemde snuiter.

U zult zich afvragen hoe U dit mogelijk is.
Dus zegt U: ophalen is beter. Maar ook dit kan tot veel beschadiging leiden.
Dus beter is niets te doen!
Want: 
Onder normale omstandigheden slikt u per dag automatisch een halve liter snot door.
Dit is de normale dagproductie! En er zijn dagen dat U niet snuit.
Bij een verkoudheid of irritatie kan de meer productie er dus ook nog wel bij.
Het is dus niet noodzakelijk dit zelf te verwijderen.
De neus flink ophalen is ook geen oplossing, want dit geeft dezelfde irritatie en beschadiging. Het gevolg hierbij is ook nog dat het neusamandelweefsel verdikt raakt, of in de neus poliepen worden gemaakt.
Dus:  Het slijm komt vanzelf in de keel en wordt doorgeslikt.

Frequent sniffen is ook verkeerd daar daardoor verdikking van het slijmvlies voorin in de neus ontstaat.
De dokter zegt dan meestal: Wat een allergisch slijmvlies!  Maar dat is niet juist.

Er zijn uitzonderingen waarbij een beetje zacht snuiten aanvaardbaar is. 
Maar beter is dan alleen: afvegen.
Dat U dit toch moet doen wordt bepaald door de houding van het lichaam en de bouw van de neus. 

Houding

Wanneer men zit, loopt of fiets met het hoofd naar voren gebogen, kan het snot door de zwaartekracht naar voren de neus uitkomen.

Zie deze wielrenner.

Dit gebeurt ook bij mensen die voorovergebogen aan het bureau zitten.

Maar dit hoeft niet een reden te zijn de neus hard te snuiten!Bouw van de neus

Er zijn zeer veel verschillende neuzen, die allen verschillend functioneren.

Chinese mensen hebben een wipneusje, negroïde mensen een brede platte neus. Mensen in koudere werelddelen een lange neus.
Het klimaat speelt dus ook een rol.

 

De mensen met een wipneusje snuiten bijna nooit.
Het snot loopt vanzelf de keel in.
Een grote lange neus snuit meestal zeer veel de neus, maar dat is verkeerd!
Dus er zijn mensen die wel eens hun neus moeten snuiten. Dan is voorzichtig snuiten, of nog beter afvegen, gewenst. 
Natuurlijk moet men dan nog proberen ook dit te verminderen, door bijvoorbeeld de  houding te corrigeren.

Chinezen in China snuiten nooit en blijken weinig slijmvlies problemen in de neus te hebben. Het snot in de keel verwijderen zij veelal door het uit te spugen. Dit is vanzelfsprekend niet nodig, en verkeerd.
Door de SARS-epidemie werd in China door de overheid , vanwege de hygiëne, dit spugen aangeraden af te leren. 
Vanzelfsprekend is dit voor hun algemene gezondheid ook beter. Zie: SARS 
Chinezen in Europa wonend zijn veelal, zich aanpassend aan onze gewoontes, gaan snuiten en vertonen nu wel neusziekten.

Niezen

Met niezen kan de lucht een snelheid bereiken van 160 KM per uur!
Begrijpt U nu dat dit ook tot beschadiging van het slijmvlies kan leiden?


Als U niest wordt al snel gezegd dat U Hooikoorts heeft. Dat is onjuist!
Meestal ontstaat het pas na het snuiten. En het veroorzaakt zelf ook weer irritatie.
Waardoor U weer gaat niezen.
Maar ook kan het komen door het inademen in de neus van een prikkel zoals dit gebeurt met stuifmeel of stof als U daarop allergisch gaat reageren. 
Maar zelfs dan is toch de basisoorzaak vaak de overgevoeligheid van de slijmvliezen die is ontstaan door de irritaties die daar aan vooraf gingen.
Veel voorkomend is een botuitsteeksel van het neustussenschot.  
Er zijn heel veel hooikoorts patiënten die dus verkeerd reageren op graspollen maar die nooit niezen!

Conclusie: Proberen het niezen te onderdrukken! Gaat dit niet: Laat dan de neus goed onderzoeken!

Keelschrapen

Oorzaken:

 • Meest voorkomend: Chronische Tonsillitis. Dus ontstoken amandelen of resten daarvan. Zie: Chronische ontstekingen
 • Verder:
  Slijm ( snot ) dat uit de neus komt.
  Snurken dat ’s nachts de keel heeft geïrriteert. Een vervelende gewoonte.
  Hoesten dat ook weer de keel irriteert.
  Een botje (deel van het strottenhoofd) dat uitsteekt in de de keel en zo irriteert.
  Inhalatiemedicamenten die vaak flink irriteren.
 • Een andere oorzaak van kriebel in de keel is een allergische reactie op voedsel. Zie: Voeding
  In dit verband is het ook goed om te weten dat menthol, vaak gebruikt om hoesten te onderdrukken, vaak juist de prikkelbaarheid verhoogt. 
  Dan is stomen of het opzuigen van een pepermuntje dus verkeerd.
 • Roken heeft tot gevolg, door de nicotine, dat het slijmvlies verdoofd wordt en dus minder gevoelig zal zijn.
  Dit betekent dus minder neiging tot keelschrapen, hoesten en snuiten en dus eigenlijk een gunstig bijeffect.
   
  Rokers, die deze slechte eigenschap staken, merken dan vaak dat zij meer irritatie voelen en dus juist gaan hoesten of keelpijn krijgen. Dit betekent dan wel dat het slijmvlies van de bovenste luchtwegen ziek is en de oorzaak daarvan  behandeld moet worden door een KNO-arts.

  Rokers die een gezonde keel hebben zullen vanzelfsprekend minder irritatie in de keel hebben wanneer zij het roken staken.

Behandeling: Oorzaak wegnemen en de gewoonte afleren

Hoesten

Met hoesten kan de lucht in de bronchiï een snelheid krijgen van 500 KM per uur!

Gelijk snuiten en keelschrapen is ook hoesten dus een beschadigende handeling.
Het hoesten ontstaat meestal door een kriebel in de keel. Het gevolg zal zijn het irriteren van het strottenhoofd en de longen. 
Hierdoor ontstaat meer secretie en zwelling van het slijmvlies aldaar. Dus heesheid en meer hoesten.
Uiteindelijk kan dit lijden tot beschadiging en dus tot laryngitis, bronchitis en mogelijk zelfs tot een longontsteking.
Dit laatste ontstaat wanneer de ventilatie vanuit de lagere delen van de longen niet meer mogelijk is. Zie: Ademhaling

Conclusie :
De meeste kriebels, die tot hoesten lijden, ontstaan in de keel en niet in de lagere luchtwegen.
Hoesten is niet fysiologisch en moet dus, indien mogelijk, vroeg afgeleerd worden.
Het idee dat hoesten los moet komen is dus onzin!
Zijn uiteindelijk de longen flink beschadigd dan zijn deze gewoontes niet meer af te leren, en is hoesten soms noodzakelijk.

Algemene conclusie:

- Als uw neus, neusbijholten en keel goed functioneren, is mechanische irritatie bijna
  nooit nodig.

- Als de kriebel vanuit de lagere luchtwegen komt en het slijm aldaar niet goed
  verwijderd wordt, kan hoesten wel een reactie zijn die noodzakelijk is.
  Maar doe het dan echter nooit te hard en tracht intussen de longfunctie te
  verbeteren waardoor dit verwijderen minder noodzakelijk wordt.

- Chronische slijmvliesaandoeningen van de bovenste luchtwegen moeten voorkomen
   of behandeld worden. Zie: Chronische ontstekingen

- Er hoeft maar één rhinovirusdeeltje door de verdedigingslinie heen te breken en het
  gaat mis. Tracht dit dus te voorkomen en laat het slijmvlies intact zelfs als door een
  allergische prikkel er een tijdelijke reactie van het slijmvlies is ontstaan.

- U zult begrijpen dat het toedienen van medicamenten lokaal op de slijmvliezen, in
  onze visie, dus altijd verkeerd is. Of dit nu in de neus of de longen is!


Ga Terug

Zie adviesallergie: Index