Snurken is een ademhalingsprobleem voor de snurker zelf

Er zijn ook gevaren!

Door ademnood een levensbedreigende situatie, door verminderde Zuurstof aanvoer.

Op jonge leeftijd kans op hersenbeschadiging.

Een oudere leeftijd kans op een beroerte of plotseling overlijden.

Bij kinderen moeten op tijd de amandelen worden verwijderd.

Bij ouderen moet vooral de lichaamshouding en ademhalingstechniek aandacht krijgen.
Hierbij moet, alvorens tot operatie over te gaan, gekeken worden of door minder ingrijpende methoden ook een goede ademhaling is te verkrijgen.


SNURKEN

De snurker zelf heeft een gezondheidsprobleem.
Het veroorzaakt stress, oververmoeidheid, soms hoge bloeddruk.

Daar het veroorzaakt wordt door pathologie in de bovenste luchtwegen (neus en keel) moet het beoordeeld en behandeld worden door een KNO-arts, en niet door een neuroloog of kinderarts.

Hoewel snurken bekend staat als een typische mannengewoonte (5 op de 10 mannen boven de 50 jaar snurkt!) zijn er ook vrouwen en kinderen die snurken. 
In ons land snurken ongeveer 3,5 miljoen mensen.
Het zagende geluid houdt velen uit hun slaap en veroorzaakt ergernissen.
 
Het is niet alleen een probleem voor de ander, maar meer voor de snurker zelf.
Alleen al het trillen van het verhemelte en de huig kan leiden tot keelpijn en hoesten.
Verder veroorzaakt het vermoeidheid, hoge bloeddruk, verminderde hersenfunctie en meer kans op het krijgen van een hartinfarct.
Zie ook: Gezond slapen

Snurken is het gevolg van een verminderde doorgang van een gedeelte van de bovenste luchtwegen.

Hoe wordt snurken veroorzaakt?

Er zijn nogal wat verschillende oorzaken van snurken te noemen, zoals:

 • Verkeerde lichaamshouding bij het zitten of slapen.
 • Blokkades in de neus door bijvoorbeeld kleine neusgaten, slappe neusvleugels, scheef neustussenschot, poliepen en verdikte neusschelpen of de neusamandel
 • vergrote keelamandelen.
 • het naar achteren zakken van de tong.
 • een slap verhemelte.
 • een lange huig.
 • een slap strottenklepje.
 • blokkades (zwellingen ) ter hoogte van het strottenhoofd.
 • algemene zwelling door overgewicht (teveel en verkeerd eten met/of te weinig beweging) of verkeerd reageren (allergie) op voeding.
 • allergie door inhalatieallergenen.

Het geluid van snurken is als volgt te verklaren:

Neus, keel en bronchiën werken als één totale luchtpijp.
Als deze luchtpijp goed functioneert en de ademhalingstechniek goed is, komt de lucht binnen via de neus. De lucht komt in de longen door aanzuigingkracht van het middenrif.
Deze beweging moet ontspannen gebeuren, zodat het bovenste gedeelte van de luchtwegen niet dichtklapt door de aangezogen lucht.

De keelruimte wordt opengehouden door spieren.
Vooral slapend op uw rug ligt, kan in uw slaap de huig en/of tong naar achteren vallen.
Voor de aangezogen lucht blijft dan nog maar een klein spleetje open. 
Dit is te vergelijken met iemand die op een trompet blaast.
Er ontstaan luchtwervelingen waardoor de huig en het zachte verhemelte gaan trillen.
Dan produceren zij evenveel geluid als een zeil in de wind. Maar het kan ook net zoveel lawaai maken als een motorfiets. Het aantal decibels kan zelfs oplopen tot 85.

    
Een aantal factoren bevordert het snurken.

 • De belangrijkste is overgewicht gecombineerd met op de rug liggen. Vetophoping in de tong maakt deze zwaarder, waardoor hij eerder naar achteren zakt, zodat u gaat snurken.
 • Maar ook een verstopte neus, een te grote tong, gezwollen keelamandelen, geen goede aansluiting van de bovenkaak op de onderkaak of een anatomische afwijking van de bouw van de onderkaak kunnen het snurken bevorderen.
 • Alcohol, slaapmiddelen en kalmerende middelen kunnen ook de halsspieren verslappen. Hierdoor kan de ruimte voor de ademhalingslucht kleiner worden.

Wat zijn gevolgen van snurken!

Normaal gesproken is licht snurken ongevaarlijk, hoewel het wel in het algemeen meer algemene vermoeidheid zal veroorzaken, en het slijmvlies in de keel geïrriteerd raakt.
Een opvallend hinderlijk fenomeen is het krijgen van koude voeten in de nacht.


Door de vermoeidheid kunnen gevaren optreden bij het werk of autorijden.

Flink snurken is ernstiger!  
Gevaar zal optreden als de ademweg tijdelijk volledig wordt afgesloten.
Het gevolg is een tekort aan zuurstof in het lichaam.
Essentiële organen zoals de hersenen en het hart kunnen dan in moeilijkheden geraken. Dat geldt ook voor het ademcentrum dat ervoor moet zorgen dat onze ademhaling automatisch verloopt.
Hierbij is het dus een combinatie van een afgesloten luchtweg en het niet automatisch goed blijven ademen dat voor problemen zorgt.

Er ontstaan dus verstikkingsaanvallen, of de zogenaamde "slaap-apneu's".
Deze duren meestal slechts enkele seconden, maar kunnen in zeldzame gevallen twee minuten aanhouden. Als dit vijf keer per uur en vijfentwintig keer per nacht voorkomt, kan dit leiden tot extreme vermoeidheid en concentratieverlies overdag. Dit kan dus tot ernstige ongelukken leiden.
Ook kan, in ernstige gevallen, het zuurstofgebrek leiden tot een verhoogde bloeddruk en ritmestoornissen van het hart. Doordat de (krans)-slagaderen van het hart en de hersenen minder doorbloed worden, wordt de kans op een hart- of herseninfarct (beroerte) of zelfs de dood vergroot.

Bij kinderen is bewezen dat dit kan lijden tot beschadiging van de hersenen met als gevolg minder intelligentie, woordgeheugen en taalvaardigheid. Dus reden om op tijd de neus en keelamandelen te verwijderen als deze chronisch ziek zijn.

Ongeveer 12% van de 5 jarige kinderen snurkt en 0,7% daarvan lijdt aan slaapapmeu.


Onderzoeksmogelijkheden

Afhankelijk van de situatie, de (ziekte) geschiedenis, leeftijd en het algemeen onderzoek kan het nodig zijn nog nader onderzoek te laten verrichten. Soms is de pathologie in neus en keel overduidelijk.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar de plaats van de blokkade, röntgenonderzoek, bloedonderzoek (naar het zuurstofgehalte in het bloed) en onderzoek naar de luchtweg- en voedselovergevoeligheid (Allergie).
Ook kan het wenselijk zijn u een nacht in een ziekenhuis op te nemen om uw slaap en  vooral de eventuele apneu's te registreren. Soms apart en soms aansluitend kan er in de operatiekamer een "kunstmatige slaapsituatie" opgewekt worden om de oorzaak van het snurken te bekijken en vast te stellen. Dit doet de KNO-arts.

Oplossingen voor snurken

Om snurken te voorkomen zijn er diverse oplossingen.
Deze zijn afhankelijk van de oorzaak en de heftigheid van het snurken.

Te allen tijde zult U moeten proberen Uw ademhalingstechniek, maar ook lichaamshouding, te verbeteren. 
Zie:
Ademhaling

Bij licht snurken: Oorzaak meestal een verstopte neus of verdikte keelamandelen.
                            Dus de oorzaak van verkoudheid  aanpakken! zie:Verkoudheid

 1. Mogelijkheden van medicamenten:

  Huis-, tuin- en keuken middeltjes geven alleen op korte termijn soms enige verbetering. Maar zij nemen de oorzaak niet weg.
  Ook van neusdruppels en neussprays is geen blijvende verbetering te verwachten.
  Bij een lichte mate van snurken geven medicamenten met de stof theophyline erin soms wat verlichting. Dit is een stof die vaak gebruikt wordt bij astma.
  Is de oorzaak een allergie dan kunnen antihistaminica soms helpen.
 2. Hulpmiddelen zoals kussens, wekkers, lichtsignalen enz:

  Een zeer beperkte groep snurkers vindt hier baat bij.
  De nachtrust wordt meestal wel verstoord.
  Meestal zijn deze hulpmiddelen  het gunstigst voor de partner.
  De zware snurkers worden hier niet mee geholpen.

Bij zwaar snurken:

 1. Operatieve mogelijkheden:

  In het algemeen pas overwogen als niet-chirurgische behandelingen falen.
  Het is afhankelijk van de gevonden pathologie. 
  Uw KNO-arts kan u er meer over vertellen.

  Wij noemen enkele operaties:

  A. Tonsillectomie. Het verwijderen van de keelamandelen en indien aanwezig ook de neusamandel.
  Hiermee wordt bereikt dat er meer ruimte achter in de keel is. Was dit weefsel ook chronisch ontstoken dan wordt hierbij ook de zwelling van het eromheen liggend weefsel (Activatie van het immuunsysteem ) opgeheven. Dit geeft nog meer ruimte!

  B. UPPP- operatie. Hierbij wordt een deel van de Uvula (huig) en het weke gedeelte van het verhemelte verwijderd. Een nogal mutilerende ingreep!

  C. Verplaatsing van de tong naar voren. Een zeer ingrijpende methode!


  Kleine ingrepen:

  Een eenvoudige behandeling is de Somnoplastiekmethode.
  Is de oorzaak van het snurken gevonden in het trillen van het te slappe gehemelte en de huig, en is de slechtere ademhaling geen probleem dan is deze behandeling aan te raden.
  De keel-, neus- en oorarts brengt dan een dun, geïsoleerd naaldje in het zachte gehemelte. Door middel van hoogfrequente radiogolven wordt lokaal een temperatuurstijging tot 85 °C in het weefsel teweeggebracht.
  Hierdoor ontstaat een verlittekening, waardoor het weefsel steviger wordt en minder kan trillen.

  Is de tong te dik geworden, en sluit deze de keel bij rugligging bijna dicht, dan is de zwelling te verminderen met een Radiofrequente ablatie (afsmelten) - techniek.
  Door een naald in te brengen die sterk verwarmd wordt ontstaat aldaar op den duur weefselvermindering.
 2. Andere therapeutische mogelijkheden:

  Is de rugligging het grootste probleem, dan is het bevestigen van een tennisbal achterop het pyjamajasje soms een eenvoudige oplossing, om zijligging te bevorderen.
   
Apertuur

Er zijn diverse apparaten op de markt die het snurken en de slechte ademhaling  kunnen verhelpen.  
Wij noemen er enkelen:

1.  In de Neus: De NozoventZeer geschikt voor te smal gebouwde neuzen! Wanneer de neusvleugels inklappen.

Dit is een kunststof spreider die te nauwe en slappe neusgaten  openhoudt.
Een ruimere neusademhaling  in de nacht wordt hiermee bevorderd.
( ook nuttig bij verkoudheden ) Zie: Verkoudheid

Als deze maat in Uw neus niet past kunt U op deze spreider gelijkende klemmetjes proberen.

Verkrijgbaar bij de goede apotheek en drogist.

 

In 2008 is de AIRMAX in de handel gekomen.

Wij hebben de indruk dat deze de neus meer irriteert en ook minder de neusvleugels naar buiten plaatst.

2.  Neusmasker CPAP
    
Een veel gepropageerd apparaat dat duur is, en veel nadelen heeft.

Dit is een behandeling met een luchtpomp, een zogenaamde ContinuousAir Pressure Device (CAPD) of continue positieve luchtwegdruk ( CPAP ).
Via een neusmasker wordt lucht toegediend. De druk kan tegenwoordig continue worden aangepast.
Een nadeel is het slapen met een masker, het lawaai en het ongemak.
Het wordt beschouwd een levenslange behandeling te zijn.

Is een meer oorzakelijke behandeling  mogelijk, dan is deze methode af te raden.

3.  In de Mond of Keel:
     Dit zijn voorzieningen die door het verplaatsen van de tong of gehele onderkaak naar
     voren, de ruimte achter in de keel verruimen. 

Snörex 
Dit is een op maat gemaakt verhemelteplaatje met een beugeltje dat de tong  naar  voren houdt en het zachte  gehemelte belemmert te trillen. Een eenvoudige methode.


Zeer geschikt voor rugslapers waarbij de tong naar achteren valt en daardoor de ademweg wordt geblokkeerd.

Slapen en flink snurken met de tong en gehemelte naar achteren Tong en gehemelte naar voren door  prothese


--------------------------

Prothese die de onderkaak naar voren houdt.Mandibulair repositie apparaat
Er bestaat tegenwoordig ook een prothese (Mandibulair repositie apparaat of MRA) die over de tanden wordt geschoven en die de onderkaak naar voren houdt tijdens het slapen.
De beugels lijken op de uitneembare beugels die orthodontisten veel bij kinderen gebruiken.


Zo wordt gedurende vele uren in de nacht de onderkaak geforceerd naar voren gehouden.
U begrijpt dat dit ook veel nadelen zal hebben op den lange duur!
----------------------------
Snoozer

Deze band houdt de kaak naar voren en dicht.


Alleen geschikt voor mensen die een goede neuspassage hebben, en waarbij  de oorzaak van het snurken gezocht wordt  in het naar achtervallen van de kaak samen met de tong.

Ga Terug