De griepprik is een Virusvaccinatie! De werkzaamheid en effectiviteit is niet aangetoond.

Dus: Kritisch beoordelen!

Vele andere vaccinaties zijn zeer gunstig!

Vaccinatie: Er is een verschil tussen virus- en bacterie vaccinatie.

 

Door vaccinatie wordt het immunologisch geheugen geactiveerd. Met andere woorden het afweersysteem wordt geprikkeld om beter te functioneren.


Het lijkt begrijpelijk dat mensen waarbij het afweersysteem reeds goed actief is om één of andere reden ( Dit komt zeer veel voor!), meer kans hebben op een te sterke reactie op de vaccinatie dan anderen.

Treed een reactie op dan spreken de voorstanders van deze behandeling over bijwerking.

Zo zouden ziektes als narcolepsie en doodsoorzaken verklaard kunnen worden. Maar ook het Griepgevoel de dagen na de Griepprik!

b.v.:
1 op de 5 mensen krijgt na de griepprik enkele dagen een onaangenaam gevoel. zgn: "Griep".
Elk seizoen sterven, ook in Nederland, enkele mensen als gevolg van deze vaccinatie. Deze mensen waren dus al ziek!

Vaccinatie heeft in het algemeen een zeer gunstige werking op het afweersysteem.

Zoals ook veel contact met vuil gunstig kan zijn. ( b.v. kinderen die op een boerderij leven en KNO-artsen die veel met pus moeten werken)

Werkt het afweersysteem goed dan kunnen veel ernstige ziektes voorkomen worden.
Voorbeeld: Er onstaat een wond. Bacteriën of virussen kunnen nu het lichaam binnendringen.
                    Ons afweersysteem gaat de indringers verwijderen. Er onstaat een infectie.
                    Werkt het systeem goed, dan is in een paar dagen de wond genezen.
                    Werkt het systeem te overdreven goed dan kan de wond zeer rood worden en moeilijker genezen. Gelijk een muggenbult die zeer hinderlijk wordt.
                    In de allergie spreekt men dan van Bacteriële allergie ( Type IV allergie)

                    Werkt het systeem slecht dan geneest de wond niet.

 
Het bewijs dat de griepprik(influenzavaccinatie) effect heeft, ter bestrijding van griep, is nog altijd niet goed bewezen!

De pharmaceutische industrie heeft hier de voordelen van!
Ook de definitie van "Griep" is zeer omstreden . Dit beweren wij ook al vele jaren!

In het Geneesmiddelenbulletin van Oktober 2011 wordt dit onderwerp zeer goed beschreven.

Conclusie: 1. De werkzaamheid en effectiviteit van de influenzavaccinatie moet sterk in twijfel worden getrokken.

               2. Er moet worden vastgesteld dat er geen valide bewijs is uit gerandomiseerd onderzoek of meta-analyysen daarvan dat de jaarlijkse influenzavaccinatie bij
                   ouderen en risicopatiënten werkzaam en effectief is.
               3. Er moet worden vastgesteld dat belangenverstrengeling en verstorende factoren het bewijs van de effectiviteit te sterk positief hebben beinvloed.

                  

Onze conclusie is: De griepprik kritisch beoordelen! Is waarschijnlijk een dure onnodige behandeling.

Maar er zijn ook goede vaccinaties:


Vaccinatie is een grote verworvenheid van deze tijd. Het heeft een geweldige invloed op ziekte en sterfte.
Steeds worden nieuwe vaccins uitgevonden.
Zoals b.v. een vaccin tegen gordelroos.

Het inenten van een kind wordt in het algemeen als een vanzelfsprekendheid gezien.
Maar het moet niet een automatische handeling worden.
Bij ieder kind zal een afweging gemaakt moeten worden of het verantwoord is dit kind op dit moment te vaccineren.
Het routinematig vaccineren van kinderen met astma of chronische luchtwegziekten is verkeerd gebleken!

Ook voor de "griepprik" moet dezelfde overweging gelden! En gezien de bovengenoemde conclusie afgeschaft worden!


Het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen:

 • DKTP-Hib-prik: Over het algemeen een veilige preventieve behandeling.

  Inenten voor ziektes zoals difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen en rodehond wordt al sinds het begin van de vorige eeuw gedaan.
  Over het algemeen zonder veel problemen!
  Het is niet zaligmakend. Een kind kan ondanks vaccinatie toch kinkhoest krijgen.
  Het geeft geen levenslange bescherming!
 • Kinderen die na 1 April 2006 zijn geboren krijgen- in het eerste levensjaar-
  ook de pneumokokkenprik.


          De pneumokokkenprik is een vaccin gemaakt van bacteriën.

          Dit vaccin werd in de vorige eeuw ook veel toegepast met groot succes!

          Toch werd het omstreeks 1990 uit de productie genomen.

          Nu is het terug in een conjugaatvaccin met 7 meest prevalente serotypen.

          Het belangrijkste effect is een verminderde kolonisatie van deze bacteriën in de Nasopharynx.

          Hier zit de bron van veel luchtweginfecties en ontstekingen in de zijkanaaltjes zoals het middenoor.

          Het geeft weerstandopbouw tegen alle infecties, en niet alleen tegen hersenvliesontsteking zoals beweerd
          wordt.
          Zie verder hieronder: Bacterievaccinatie

Conclusie:
Kinderen die in een slechte conditie zijn kunnen na de vaccinatie enkele dagen flink ziek zijn. Gebeurd dit dan moet goed gezocht worden naar de infectiebron.

                                                                 -------------------

Virusvaccinatie

De “Griepprik” is de meest bekende vaccinatie met virussen voor volwassenen


Vooral oudere mensen krijgen deze ieder jaar. In Nederland als de O in de maand is.


Over het gehele rijke deel van de wereld is dit een normale behandeling geworden.
De firma’s die het leveren en de huisarts leven daar goed van.
Goede statistisch verwerkte onderzoeken die bewijzen dat het zinvol is, zijn er niet.
Ook wordt nooit vermeld dat 1 op de 5 mensen na de prik enkele dagen “Griep” heeft.

Door de griepprik zou men minder griep in de winter krijgen! Is dit wel waar?

Wij zijn al vele jaren van mening dat er meer mensen ziek van worden dan er voordelen van hebben!

Dus afschaffen!

De vrees komt jaarlijks terug dat er een grieppandemie zal optreden.
Ieder jaar moeten de virologen bewijzen dat hun onderzoek en adviezen nuttig zijn.
De farmaceutische industrie heeft zwaar geïnvesteerd in antivirale griepmedicamenten. Zoals Tamiflu.
Het is gelukt deze medicijnen ( geen geneesmiddelen!) aan de Gezondheidsraad te verkopen, onder het motto dat er een griepgolf (Pandemie)aankomt en zeer veel mensen zullen overlijden.
Gelijk tijdens de nooit goed bewezen Spaanse Griep periode.
Hoe de werking van dit product zal zijn is niet goed bekend. De lijst van ernstige bijwerkingen wordt steeds langer.


Ook wordt de wereld bang gemaakt voor een vogelpestepidemie. Een virusziekte bij vogels!
Net als de Dierenarts in Nederland in 2003 zouden er weer doden vallen.
Het doemscenario van een muterend H5 N1 virus is zeer onwaarschijnlijk! Het bewijs hiervan is niet geleverd!
Er zijn meer doodsoorzaken dan alleen virussen!

Het is zo goed als zeker dat de aankoop van Tamiflu weer weggegooid geld is!

In April 2006 begon Prof.Osterhaus te adviseren dat er een nieuw vaccin moest komen om een wereldwijde uitbraak van een zeer besmettelijke virusziekte te voorkomen. Een advies dat weer minstens 30 Miljoen Euro heeft gekost, en waarvan nog nergens is bewezen dat het nodig is. Het is alleen goed voor de Farmaceutische industrie!
Tot nu toe( Februari 2008) zijn er totaal geen aanwijzingen voor een Pandemie!|


Zie verder: Vogelpest en Virussen

Gezonde mensen hebben geen last van de griep en dus van virussen.
Of chronisch zieken of zwakkere ouderen baat hebben van de medicamenten die virusziekten bestrijden, is nog steeds onbekend.
Het onderzoek naar verkoudheden en griep wordt ieder jaar verricht.
Zowel de patiënt als de arts kunnen het ziektebeeld "Griep" en "verkoudheid" echter niet goed definiëren.

Uit gemakzucht wordt bij elke lichte ziekte gezegd dat het door virussen komt, en dat het griep is.

Afhankelijk van het wel of niet hoesten en koorts krijgen, wordt een diagnose gesteld.
Ieder jaar wordt beweerd dat mensen dood gaan aan de griep. Bewijzen zijn er echter niet!

Het is onmogelijk dat een vaccin dat influenza niet voorkomt, wel de complicaties daarvan zou voorkomen.

Toch wordt ieder jaar beweerd dat vele duizenden ouderen vanwege de griepprik niet zijn overleden.

Maar bewijzen zijn er niet. Er zijn vele oorzaken van overlijden zoals beroerten, hartfalen, longontstekingen door bacteriën, kanker en ongevallen die ook in de wintermaanden meer voorkomen.
Door alleen onderzoek naar de virussen te doen is, bij het vinden ervan, dit nog niet het bewijs dat deze de ziekteverwekker zijn!

Er zijn vele andere ziekteoorzaken aan te tonen zoals bacteriën en ook verkeerd voedsel. Maar dit wordt niet onderzocht. Zie: Verkoudheid

De Griepprik, die gegeven wordt aan oudere mensen om minder infectie te krijgen, veroorzaakt vaak wel griep!
Na de griepprik is men dan enkele dagen niet lekker. Krijgt men Griep! Maar wat is dan de ziekte?
Het is dan de vraag of de griepprik zinvol was!
De verklaring kan zijn dat zeer veel ouderen moeten leven met chronische ontstekingshaarden in het lichaam.
Er is dan altijd wat strijd, om de infectie onder controle te houden.
Door de prik wordt het afweersysteem tijdelijk geactiveerd, met de kans dat de strijd dus weer opvlamt.

Alleen die mensen die vatbaar zijn en geen chronische ontsteking bij zich dragen zullen werkelijk baat bij de prik hebben.
Maar dan zou het misschien beter zijn 1x per maand een herhalingsinjectie te geven.

Bij een vaccinatie worden voor het lichaam vreemde (onbekende) stoffen in het lichaam gebracht, die een tijdelijke immuunrespons van het afweersysteem oproepen.
Het resultaat is dat het lichaam de ziekteverwekkers sneller zou herkennen zodra het daarmee later in contact komt. Ook is het mogelijk dat de vreemde stof het afweersysteem prikkelt om meer alert te zijn wanneer een nieuwe indringer tracht het weefsel binnen te dringen.
Dan heeft de bestrijding van virussen hier niets mee te maken, zoals virologen graag beweren!

Het geven van de griepprik aan Astmakinderen wordt gelukkig tegenwoordig ter discussie gesteld, en bijna niet meer gegeven.

Daar astmakinderen altijd een chronische infectie in de bovenste luchtwegen hebben lopen zij een grote kans na de prik een activatie van de infectie en vervolgens van benauwdheid te krijgen.

Kinderen die een levend griepvaccin krijgen via een neusspray blijken minder opvlammingen te krijgen van infecties, dan kinderen die de griepprik krijgen. Mogelijk door een krachtiger immuunrespons. Er zijn nog veel onzekerheden!


Bacterievaccinatie

In vele landen worden ook bacterievaccinaties gegeven met bacteriën zoals pneumococcen, staphylococcen en haemophilus-Influenzae. Dit zijn vaak wekelijks of maandelijks injecties. Maar ook met druppels in de mond of tabletten wordt een goed effect bereikt.
In Nederland werd deze behandeling, om de weerstand te activeren, omstreeks 1990 afgewezen. Tot die tijd was dit voor vele artsen, ook in Nederland, een zeer effectieve behandeling om de humorale en misschien ook cellulaire weerstand te activeren.
Door verkeerde indicaties en onkunde van vele artsen, waardoor fouten werden gemaakt, werd deze behandeling gestaakt.
Toch zijn bacterievaccins nog steeds bekend zoals Jakult, Buccaline en vele andere vaccins die vooral in het buitenland verkrijgbaar zijn.

Pneumokokkenvaccinatie komt nu weer terug!
Toch wordt nu ook het, indertijd afgewezen polysasacharide-pneumokokkenvaccin, weer uit de kast gehaald.
Het is gebleken dat het weinig effectief is bij kinderen jonger dan 2 jaar, maar dat het bescherming geeft gedurende 3 tot 5 jaar.
Sinds 2001 is er een verbeterd geconjugeerd vaccin verkrijgbaar dat naast de humorale ook de cellulaire afweer stimuleert.
De Gezondheidsraad heeft geoordeeld dat dit vaccin van belang is voor de volksgezondheid.
Kinderen met een meer dan gemiddeld risico op het verkrijgen van infecties komen nu wel in aanmerking voor deze vaccinatie. Ouders moeten hiernaar vragen bij b.v. de consultatiebureauarts.
Het is niet alleen goed ter bescherming van Pneumokokenmeningitis( hersenvlies-ontsteking ), maar juist om de infectie daaraan voorafgaande in het KNO- gebied, te voorkomen.


Complicaties kinder vaccinaties:
In de pers en ook op internet komen meer en meer bezwaren tegen de kindervaccinaties in het openbaar.
Er zou een vaag verband bestaan tussen autisme en het BMR-vaccin.
Ook zouden er kinderen sterven of flink ziek worden na het krijgen van de prik.
Een recent onderzoek bij in totaal 696 Nederlandse kinderen heeft aangetoond dat er veel spierpijn en ongemakken voor ouders en kind waren te constateren na de prik en dat griepvaccinatie bij kinderen met astma geen significant klinisch gunstig effect heeft op de ernst bij een “griep”.
Dus de prik geeft geen beschermend effect en verergert tijdelijk de ziekte!

Kan dit optreden?
Hoe men het ook bekijkt het vaccin is voor het afweermechanisme een gif. Door de prikkel van deze stof worden specifieke antilichamen opgebouwd waardoor een tweede contact geen ziekte meer veroorzaakt.
Nu is het probleem dat bij bepaalde mensen( vooral kinderen) het immuunsysteem al uiterst actief is om bijvoorbeeld een chronische aanwezige ziekte in het lichaam onder controle te houden. Zie: Chronische ontstekingen.
Wanneer nu dit kind ( met b.v. astma ) het vaccin krijgt toegediend op een ongelukkig moment, bijvoorbeeld na slecht slapen of oververmoeidheid, dan kan het betekenen dat de aanwezige ziekte niet meer onder controle is te houden en het kind nu nog zieker wordt.

Dus indien, na de prik, het kind de volgende dag zieker worden is dit het bewijs dat er iets chronisch ziek is!

Conclusie:

 • Het routinematig inenten van kinderen en ouderen met virus- of bacterie vaccins kan fout zijn!
 • Ouders moeten kritisch zijn kinderen met een chronische snotneus met groen secreet, bij oververmoeidheid, dan een prik te laten geven.
 • Wordt U niet of nauwelijks verkouden, bent U goed evenwichtig in de voedingopname en leefgewoontes dan is het misschien onverstandig de griepprik te ontvangen.
 • Bacterievaccinatie (b.v. Pneumokokkenvaccinatie) kan zeker een zeer goede preventieve behandeling zijn.

 De beweging “kritisch prikken” moet zeker steun krijgen!

Zie ook: Virussen


Ga Terug

Zie adviesallergie: Welkom