Chronische Vermoeidheid (M.E. of CVS )

Vermoeidheid heeft een oorzaak! Probeer zelf de oorzaak op te sporen.

Wij helpen!

De belangrijkste oorzaken zijn:  Verkeerde ademhalingstechniek.

                                                      Chronische ontsteking

                                                      Hormonaal

 

Gedrags-en oefentherapie kunnen wel effectief zijn maar nemen niet de oorzaak van de ziekte weg!De behandeling moet gezocht worden in:
Ademhalingstechniek verbeteren, chronische infectiehaarden verwijderen en voeding aanpassen.

Genezing kan niet bereikt worden met medicamenten.

U moet Uw klachten goed over te brengen bij de arts.
Er is altijd meer dan alleen vermoeidheid!

Het ziektebeeld wordt beschreven als langdurig onbegrepen moeheidklachten. Vrouwen in de leeftijd van 20-50 jaar worden het meest hierdoor getroffen.
Ongeveer 1% van de bevolking zou er last van hebben. Het lijkt epidemiologisch volksvijand nummer één te zijn geworden. Ten opzichte van vijftien jaar geleden hebben aanzienlijk meer mensen last van moeheid.
De meeste klachten worden gerapporteerd door jonge, hoogopgeleide vrouwen, maar mannen lijken een inhaalslag te maken.

Het ziektebeeld wordt door huisartsen en Internisten als een moeilijk medisch probleem gezien dat, bij gebrek aan een oplossing van medische zijde, vaak wordt gebagatelliseerd. Zij vinden geen objectieve maat en criteria om het M.E. syndroom te diagnosticeren.
Andere ziekten worden door hen uitgesloten waarna een verlegenheids diagnose tot stand komt. Het wordt dan een symptoom van een zwaar leven genoemd.
Het is de vraag of het onderzoek wel goed is uitgevoerd en juist enkele ziektes die door hen niet kunnen worden onderzocht, over het hoofd werden gezien.

Voorbeelden:

 1. Chronische infectiehaarden zoals die in de neusbijholten, tonsillen, gebit en buik kunnen aanwezig zijn.
  Uit gemakzucht worden vele ziekten als een virusziekte afgedaan.
  Dit betekent dan dat medicijnen niet helpen, en behandeling wordt gemist.
  U bent bijvoorbeeld "vatbaar".
 2. Hypoventilatie: Het niet efficiënt ademen waardoor er te weinig zuurstof in het lichaam komt.
  Dit zien wij ook bij verkeerde sporten, waarbij de ademhaling wordt verwaarloosd.
  Dit gebeurt ook bij slecht slapen met snurken.
 3. Uitputting van de bijnierschors waardoor er te weinig "prednison", het activiteitshormoon,  in het lichaam aanwezig is.
  Dit komt meestal door te veel lichamelijke stress door o.a. een te korte nachtrust.
 4. Voedingsintolerantie : Een ziektebeeld dat moeilijk is aan te tonen maar wel veel voorkomt. Veroorzaakt algemeen vocht vasthouden.
 5. Hormonale disregulatie door b.v. de "pil".

ad 1 : Infecties zijn vaak door het antibioticagebruik chronisch geworden, en geven dan nauwelijks klachten. Maar wel vermoeidheid!
Het afweersysteem  moet vechten om de ontsteking onder controle te houden. Het immuunsysteem blijkt hierbij de biologische klok te beïnvloeden. Zie: Chronische ontstekingen

De ziekte van Pfeiffer is hier een goed voorbeeld van. Dit wordt een Virusziekte genoemd, vanwege het gevonden virus. In de keelamandelen worden, als men dit wil onderzoeken, echter veel bacteriën aangetroffen. Dit weefsel is een onderdeel  van het algemene kliersysteem dat dan is aangedaan. Dus deze ziekte heeft ook een bacteriële component. Als de verschijnselen van M. Pfeiffer over zijn blijft dit weefsel toch ziek. Dit kan, door de constante strijdt van het afweersysteem, zeker ook tot vermoeidheid lijden.

ad 2 : De ademhaling wordt door de meeste artsen niet onderzocht, als men niet hoest en niet over benauwdheid klaagt. De longarts kijkt maar zelden naar de ademhalingstechniek. Zie: Ademhaling
Een sport waarbij de goede ademhalingstechniek wordt verwaarloosd is zwemmen. Hierbij wordt een hoog-thoracale ademhaling  bevorderd en door het water in het gezicht en het duiken wordt het ademhalingsritme in de war gestuurd.
Ook veel fietsers verwaarlozen, door een verkeerde houding, vaak de goede ademhaling.

ad 3 : Een goed voorbeeld is de uitputtingsslag bij Marathonlopen.
Een andere oorzaak is het prednison gebruik. Dit wordt voorgeschreven voor vele chronische ziekten. b.v. astma! Het gebruik hiervan neemt   onrustbarend toe.
Te lange televisieavonden en weer vroeg opstaan bevordert ook een lichamelijke stress.Zie: Gezond slapen

ad 4 : De mensen worden te dik, en gebruiken vaak verkeerde voeding. Zie: Voeding

ad 5 : Het gebruik van de "pil" wordt als doodnormaal beoordeeld, maar verstoort ook het normale gebeuren.

Deze ziektes of afwijkingen zijn echter zeker wel aan te tonen met behulp van U als patiënt!
U moet uw klachten goed vertellen aan de arts. Vaak verschijnselen die de internist of huisarts niet vraagt.

Voorbeelden:

 • Ik ben veel teveel verkouden en het snot dat ik produceer is vaak groen.
 • Ik heb vaak hoofdpijn bij de verkoudheden.
 • Het is begonnen nadat ik de ziekte van Pfeiffer had gekregen.
 • Bij weerstandvermindering krijg ik keelpijn en word ik verkouden.
 • Ik moet veel teveel hoesten en wordt wel eens benauwd.
 • Ik adem slecht. Namelijk teveel met mijn borst. Bij inspanning word ik direct benauwd.
 • Het is bekend dat ik flink snurk.
 • Voor dat ik zo moe werd heb ik een periode gehad met veel te kort aan slaap en te veel inspanningen. Ik was uitgeput!
 • In mijn jeugd heb ik een periode gehad dat ik behandeld werd met prednison
 • Het is mij opgevallen dat ik de laatste tijd algemeen wat meer vocht vasthoud waardoor ik ook teveel ben aangekomen.

Kunt U zich in dit soort klachten vinden dan is verder onderzoek en behandeling noodzakelijk!
 De KNO-arts kan u misschien helpen door:

Een goede neusademhaling te bevorderen Zie: Neusfunctie Een eventueel aanwezige chronische infectiehaard te verwijderen. 
Zoals dit ook moet gebeuren als u  behandeld wordt door een tandarts of kaakchirurg voor ontstekingen aan de kiezen of tandvlees.
Zie: Chronische ontstekingen

U kunt U zelf helpen door:

 • U af te vragen of er gekeken kan worden of uw ademhalingstechniek  goed is. U moet weer leren met uw Middenrif te ademen. 
  Zie: Ademhaling
 • De mechanische irritaties, zoals snuiten, hoesten en keelschrapen, afleren.
  Zie: Irritaties.
 • Mogelijk uw voedingsgewoontes flink te veranderen Zie: Voeding
 • Als uw bijnierschorsfunctie achteruit is gegaan moeten deze hormonen eventueel gesuppleerd worden.
  Dit geldt eventueel ook voor uw hele hormonenevenwicht. De "pil" kan hier eventueel ook een negatieve invloed op hebben.
  Waarom komt  dit ziektebeeld meer bij vrouwen voor?
 • Vanzelfsprekend er voor te zorgen dat de nachtrust voldoende is. 
  Zie: Gezond slapen


Ga Terug

Zie adviesallergie: Welkom