Virussen en virusziekten

Wereldgriep

De hype die woedt betreffende de Mexicaanse griep wordt aangewakkerd door de Media en vooral Virologen.
Ab Osterhaus(dierenarts) een zelfverklaarde expert en praatjesmaker beheerst het schouwtoneel.

Ook de overheid heeft deze hype opgepakt vanwege de onnodige aanschaf van virusvaccins en het stimuleren van het gebruik van Tamiflu.

Gaat een jong meisje plotseling dood en weet men de doodsoorzaak niet dan heeft het virus het gedaan.

Vele mensen hebben chronische bacteriële infecties in de luchtwegen die niet behandeld worden. Bij weerstandvermindering ( b.v. in vakantieperiode) kan het dan flink uit de hand lopen.

Niet wordt vermeld dat vele mensen bijna nooit "Griep"krijgen.

Ook wordt niet uitgelegd wat de oorzaak van de "Griep"is. Dat is niet het virus, maar de reactie die het weefsel met het afweersysteem heeft op de "indringer" die tracht binnen te komen. De één reageert daar bijna niet op en de andere krijgt een zeer sterke reactie.

Maar de meeste virussen dringen in het geheel niet binnen.

In onze neus en keel zijn zeer veel virussen en bacteriën aanwezig en waarschijnlijk ook, alhoewel U gezond bent, ook dit H1N1 virus. Dus het aantonen van dit virus betekend niet dat U ziek bent. Het is ook niet aangetoond dat dit virus meer ziekte oproept dan andere virussen.

Dat er dus recent een meisje aan overleden zou zijn, is dus in het geheel niet bewezen.

Een meisje van 14 jaar, in een vermoeiende vakantieperiode, en ook nog even naar de waddeneilanden, kan genoeg andere ziekteoorzaken hebben gehad.

Het beestje is niet ziek makend maar ons eigen Afweersysteem!
Voorbeeld:

Komt een graspol de neus in gevlogen.

1. Er gebeurt niets. Een gezond persoon! Niet Allergisch

2. Er komt een geringe reactie bij licht allergische mensen. Vaak: Ik heb een "Koudje" opgelopen in de zomer.

3. Er volgt een sterk Allergische reactie. Meestal een flinke "Verkoudheid" genoemd. Dit is Hooikoorts.

4. Er volgt nog een sterkere reactie vanwege een superinfectie van bacteriën of een overactief afweersysteem
    waardoor er ook Koorts ontstaat.
    Dit noemt men "Griep" of een zeer sterke "Hooikoortsaanval".


Deze reacties zijn hetzelfde bij het binnendringen van een virus!

Er gebeurt niets bij gezonde slijmvliezen

Er vind een zeer sterke reactie plaats bij reeds flink ontstoken slijmvliezen waarbij het afweersysteem te sterk reageert.


Conclusie: De sterkte van de reactie van ons afweersysteem bepaald de ziekte en niet het virus.


Het is dus onjuist dat bij mensen die overlijden, en waarbij ook dit virus wordt aangetroffen, vervolgens wordt vermeld dat deze is overleden door het virus. De andere oorzaken worden dan niet meer, in de pers, vermeld, terwijl die veel ziekmakender waren.

Virussen verspreiden zich zeer gemakkelijk over de gehele wereld en altijd van mens tot mens. Zie het influenzavirus iedere winter!
Uw verkoudheid werd nooit door middel van een uitstrijkje onderzocht in het Laboratorium op virussen. Dit gold ook voor de Griep.
Nu, als U er om vraagt, of de dokter een aanleiding vindt om weer een extra onderzoek te doen, wel! Met als gevolg dat het virus regelmatig gevonden kan worden. Ook bij gezonde mensen!


Griep en verkoudheden worden veroorzaakt door vele mogelijkheden. De meest voorkomende zijn oververmoeidheid en beschadiging van het slijmvlies door neusdruppels en hard snuiten, waardoor de beestjes het weefsel kunnen binnendringen. Ook de koude lucht veroorzaakt een reactie van de slijmvliezen in de neus met zwelling en meer snotvorming. Deze verkoudheid wordt dus niet veroorzaakt door virussen!

Wordt U dan toch op virussen onderzocht dan is de mogelijkheid dat het H1N1 virus wordt gevonden zeer groot. Maar dit kan ook bij gezonde mensen worden aangetoond, maar die vragen daar niet naar.

 

Het werd beweerd dat het H5N1 virus ( vogelgriepvirus) voor de mens een dodelijk virus zou zijn. Dit werd wereldkundig gemaakt door de Dierenarts Prof. Osterhaus. Bij een collega dierenarts werd na zijn dood het virus in zijn neus gevonden. Door deze bewering is hij Wereldberoemd geworden. En wordt zelfs beweerd dat hij een groot wetenschapper is.
Wij hebben kunnen aantonen dat de Dierenarts is overleden aan een allergische (type III) Beroepsziekte.
Prof. Osterhaus was in dit onderzoek niet geïnteresseerd.

 

NON SENSE:  Twee gezworen vrienden wandelen door de sneeuw naar huis. Piglet is gelukkig met zijn vriend Pooh.
Pooh denkt: Als het varken niest: "He's fucking dead" !!!

Wanneer een virus de luchtwegen binnenkomt gebeurt er niets. Het gezonde slijmvlies laat ze niet binnendringen.
In de Neus en Keel kan bij ons allemaal altijd virussen worden aangetroffen.
Dit is ook bij dieren zo! En vooral vogels.
Pas als zij de kans krijgen het lichaam binnen te dringen komen zij tot leven, vermenigvuldigen zich en veroorzaken zo een reactie van ons afweersysteem. Dit veroorzaakt slijmvlieszwelling en meer secretie en langzamerhand, in iets ernstiger toestanden, ook een "gezonde" koorts.
Dan spreekt men van Griep. Normaal gesproken weet ons afweersysteem deze aanval af te slaan en genezen wij weer na enkele dagen.
Het is de vraag of deze gezonde afweerreactie moet worden geremd met een zgn. virusremmer "Tamiflu".

Dus het virus is niet instaat iemand te doden! Alleen de omstandigheden zoals algemene zwakte van het afweersysteem (ouderdom), aanwezige chronische weefselontstekingen door bacteriën ( superinfecties), allergische oorzaken zoals beroepsziekten (b.v. contact met zieke vogels), oorlogen met veel stress en tekort aan slaap en slechte voeding  (Spaanse griep), verkeerde ademhaling b.v. samenhangend met luchtverontreiniging         ( Mexico city ) kunnen tot gevolg hebben dat ons afweersysteem de situatie niet meer in de hand heeft en de patiënt uiteindelijk, dus door vele oorzaken, overlijdt.

Dus:
Er zijn vele oorzaken die samen de dood veroorzaken en die niet door artsen worden aangetoond. Vaak ook niet meer nodig.

De beperkte kennis over virussen en virusinfecties en geen noodzaak onderzoek daarnaar te doen heeft tot gevolg gehad dat veel ziektes, uit gemak, worden verklaard door virussen te zijn veroorzaakt.
In werkelijkheid zit er een scala aan oorzaken achter.

Conclusie:

1. Angsten voor een nieuwe Grieppandemie zijn ongegrond.
    Na en in de vakantieperiode, wanneer zeer veel mensen oververmoeid worden, treed meer griep op.
    Wordt de lucht kouder en is er door mist meer stofallergie prikkel dan zijn meer mensen "verkouden".
    Virussen kunnen altijd aangetoond worden maar hoeven dus niet de ziekteoorzaak te zijn.

2. De kans op een virusinfectie is alleen mogelijk bij beschadigd weefsel. Dit is meestal een slijmvlieswond

    ontstaan door mechanische irritatie.

    Voorbeelden: Hard snuiten, de neus ophalen, hard hoesten of keelschrapen.
    In de vagina gebeurt dit bij wild geslachtsverkeer. Zo kan Aids ontstaan. Dit zou ook de oorzaak van
    Baarmoederhalsirritatie en later kanker kunnen zijn.

3. Virusremmers ( zoals Tamiflu) vertragen mogelijk de bovengenoemde reactie van het afweersysteem, of door 
    het virus minder actief te maken. Is dat een juiste benadering? Het lijkt ons niet!
    Laat het Afweersysteem zijn best doen!!!

    Dit middel preventief slikken lijkt ons ook onwenselijk vanwege het zeer beperkte effect en mogelijk wel
    bijwerkingen. Zwangere vrouwen mogen het niet slikken! Kinderen reageren er veelal verkeerd op.
    Het gevaar is ook dat andere ziekteoorzaken zoals chronische bacteriële infecties niet opgemerkt worden.

4. Vaccinatie: Het zijn dode vaccins waaraan een adjuvans is toegevoegd om de immuunrespons te versterken.

     Het is dus een behandeling waarbij een beetje "gif" het lichaam ingespoten wordt, waaraan ook een extract van
     het dode virus wordt toegevoegd. Dus hierop reageert het afweersysteem met activatie. Dit hoeft niet specifiek
     tegen het betreffende virus te zijn. Dus werkt de "Griepprik" ook om de reactie op het indringen van het H1N1
     virus tegen te gaan.De indringers ( indien zij binnen kunnen komen ) worden beter weggewerkt.
     Vaccinatie 1x per maand is dan dus het beste. Maar alleen voor die mensen die een zwak afweersysteem hebben.

     Mensen met een zeer actief afweersysteem ( b.v. te zien aan de reactie van een muggenprik) kunnen na
     de prik flink ziek worden. Dit gebeurt bij ongeveer 20% van de mensen die een Griepprik krijgen.
     Virologen en ook vele artsen praten hierover liever niet!
     Het is dus niet bewezen dat vaccinatie voor de gehele bevolking zinvol is!!!!

5.  Voorlichting om geen last te hebben van het virus is zinvoller! Het virus mag dus niet binnendringen!

      Dus:  Voor goede weerstand zorgen: Voldoende nachtrust,
                Geen extra allergische prikkels en zonodig hiertegen medicamenten gebruiken.
                Slijmvliezen niet beschadigen met snuiten, ophalen, keelschrapen, hoesten en neusdruppels.
                Goed en rustig door de neus ademhalen.
                Goede neusademhalingstechniek.
                Goede voeding
      Mondkapjes ( belemmeren een goede ademhaling) hebben geen zin.
      Betere Hygiene voorkomt niets!

 
                                                                              


 

Uit gemakzucht worden veel ziekten viraal genoemd. De arts was dan niet meer genoodzaakt verder onderzoek te verrichten.
Beter zou het zijn als men zich zou afvragen waarom zoveel mensen niet ziek worden bij contact met deze beestjes!

Het antwoord is:
-Het zijn geen levende organismen. Zij moeten levende cellen nodig hebben om zich te vermenigvuldigen.
-Bij 21% van een groep hierop onderzochte kinderen werden virussen in de neus gevonden, terwijl zij volkomen
  gezond waren!
-In de periode dat vanwege de vogelgriep dode kippen moesten worden verwijderd werd bij alle medewerkers die
  dit moesten uitvoeren het virus in de neus gevonden. Echter zij waren niet ziek!

Het is niet vreemd dat zo weinig mensen overlijden aan het H5N1 virus terwijl het contact in Azië met kippen door de mens zeer intensief is?

In een Miljoenenstad Mexico worden bij enkele mensen een onderzoek verricht om het virus H1N1 te vinden. Deze artsen deden hun best een oorzaak voor de ziekte te vinden. Bij toeval werd het virus toen gevonden. Bij de meeste overleden mensen wordt zeker niets onderzocht!

Virologen praten altijd over een doemscenario met griepperioden. Ieder jaar komt dat terug. Opvallend is dat deze periode valt na oververmoeidheid zoals in de kerstperiode of na carnaval, of na een vacantie periode. Heeft dus niets met virussen te maken. Wel vaak met bacteriën en vies groen snot dat nu wel als normaal geoordeeld wordt.
Bijvoorbeeld in 2005 werd de griepperiode aangegeven met een duidelijk piek in het zuiden van ons land. Dit was de periode na het carnaval toen men oververmoeid was.

Virussen krijgen meer aandacht in de pers en medische wereld dan gewenst is. De enkele Virologen die er zijn zoeken altijd naar nieuwe virussen! En dan begint een nieuw doemscenario! Vervolgens wordt graag de pers opgezocht!
Alleen in landen en plaatsen alwaar virusonderzoek mogelijk is wordt nu van een pandemie gesproken.

Vaccinatietherapie heeft ook niet bewezen dat er daardoor minder doden zullen optreden. Er zijn enkele zeer tegenstrijdige rapporten verschenen.

Echter de farmaceutische Industrie wil U anders doen geloven.

1 op de 5 mensen die de griepprik krijgen zijn de volgende dagen wel grieperig!

De viroloog zoekt naar de oorzaak bij griep of verkoudheid naar de virussen.
Wij geven aan dat er vele andere oorzaken zijn.
Zie b.v. : Verkoudheid
 

                                                        -------------------------------

Virussen

Ontdekkingen van nieuwe virussen staan volop in de belangstelling, vooral bij de pers. Zeker na de ontdekking in 1983 van het HIV virus dat Aids kan veroorzaken. Van dit virus is duidelijk bekend dat het alleen via wondjes
( waarbij het dus direct in contact komt met het bloed ) ziekteverwekkend kan zijn.

Lang niet altijd is de betekenis van een nieuw gevonden virus duidelijk. Dat er een Pandemie door veroorzaakt kan worden is maar zeer de vraag. Toch ontstaat een soort angstoffensief. De gevolgen voor de volksgezondheid, economie en sociale verbanden zullen dramatisch zijn. De ziekte wordt alleen gevonden in die landen waar virusonderzoek mogelijk is!
Een concreet bewijs dat er iets ernstigs kan gebeuren is er niet. Maar de Pers heeft weer een goed onderwerp om over te schrijven.

Door nieuwe technieken worden er steeds nieuwe virussen gevonden. Het is uiterst moeilijk de betekenis van een virus te achterhalen. Veel virussen worden bij vogels gevonden zonder dat deze voor de mens van belang zijn. Ook bij de mens worden toevallig virussen gevonden zonder dat dit een relatie heeft met een ziekte. Een goed onderzoek naar de werkelijke betekenis van nieuw ontdekte virussen is moeilijk uit te voeren.

In deze site wordt getracht aan te geven wanneer virussen ziekteverwekkend kunnen zijn, en hoe men deze reactie kan voorkomen.  

Virussen zijn eigenlijk zeer onbelangrijke organismen!
Ze zijn kleiner en eenvoudiger dan bacteriën en zijn zelf niet levend.

Geïsoleerd zijn ze inert en onschadelijk. Ze zijn gemakkelijk op de huid en slijmvliezen te vinden en dus door virologen aan te tonen.

Weten deze beestjes een gastheer binnen te dringen dan zijn ze al spoedig één en al bedrijvigheid. Ze komen dan tot leven en maken van onze eigen lichaamscellen gebruik.

Er zijn ongeveer vijfduizend soorten virussen bekend.
De meest bekende  zijn het Rhinovirus, RS-virus, Influenza en natuurlijk het SARS virus. Zie: vogelpest en sars
Ze zijn klein en eenvoudig en hebben weinig genen. De eenvoudigste bacterie heeft al duizenden genen, een virus minder dan tien.

Het belang van virussen wordt door virologen ( het is hun vak!) dan ook vaak veel te belangrijk voor gesteld.
Griep en verkoudheid worden- volgens deze bronnen- veroorzaakt door virussen!
Dit is natuurlijk niet juist!

Relatief krijgen deze beestjes door virologen en sommige artsen veel teveel aandacht en worden de veroorzakers genoemd van vele ziekten
Bij ieder mens is het mogelijk op ieder moment van de dag virussen aan te treffen, vooral in de neus en keel. In principe doen ze dus niets schadelijks bij de mens. 
Bij mensen die in de pluimveesector werken zal eerder het vogelpestvirus gevonden worden, kinderen in een dagverblijf eerder het RS-virus, en in de winter bij volwassenen het influenza-virus. 
Dit betekent nog niet dat deze virussen ook een ziekte(infectie) of immuunrespons  veroorzaken. 


Uit gemakzucht ( als de arts geen andere diagnose heeft ) wordt al gauw beweert dat een bepaalde ziekte veroorzaakt wordt door een virus.

Ook veel voedselvergiftigingen worden zo verklaard.
Dit is dus maar in een zeer beperkt aantal gevallen echt waar.

HOE ONTSTAAT WEL EEN VIRUSINFECTIE !

Is het slijmvlies beschadigd - b.v. door snuiten, neusophalen, keelschrapen, snurken of hoesten en ook bij seksueel ( vooral anaal contact ) - dan krijgen deze beestjes wel de kans om het weefsel binnen te dringen en vervolgens een reactie op te roepen van het immuunsysteem.
Door een dan razendsnelle vermenigvuldigen van de virussen zelf,  reageert het slijmvlies met zwelling en toename van secreet om de indringers weer te doen verwijderen. Dit is dus de ontstekingsreactie!
Vind dit plaats in de neus, dan spreekt men van een verkoudheid, in de longen van longontsteking.
Stoffen die deze ontstekingsreactie veroorzaken worden aangevoerd door het bloed.
Om ter plekke vrij te komen moet de vaatwand doorlaatbaar worden wat kan door uit te zetten.
Vergelijkbaar met de huid die bij een wondje ook dikker wordt en vocht produceert.
 
Dat de neus van binnen dus dicht gaat zitten, of benauwdheid optreedt is een vervelende maar natuurlijke en gezonde reactie.
In de longen betekent dit dat een goede zuurstofopname niet meer kan plaatsvinden, en wordt het dus wel een groot probleem. In het uiterste kan dit de dood tot gevolg hebben.
Ook het teveel aan slijm is hinderlijk maar als men het goed verwerkt ( dus doorslikt ) hoeft het geen probleem te zijn.

Conclusie:

1. Pas bij beschadiging van het slijmvlies door snuiten, keelschrapen, hoesten, enz. en het gebruik van neusdruppels kan een virus-verkoudheid ontstaan. 
Bij beschadigend seksueel contact kan zo het Aids-virus worden overgebracht.
Circumcisie van de penis ( zoals nu verricht wordt in enkele Afrikaanse landen) heeft tot gevolg dat het sexueel contact soepeler zal zijn.
Het gevolg is minder kans op beschadiging, en dus minder kans op Aids!

2. Verkoudheden moeten dus meer serieus genomen worden! Zie : Verkoudheid

Verklaring:
Het is bekend geworden dat bij muizen waarbij de afweer door bestraling plat werd gelegd de slijmvliezen niet ziek werden van het RS- virus. 
Het bleek dus dat er meer nodig is om ziek te worden. Dus b.v. Beschadiging  
Op andere plaatsen in het lichaam kunnen vergelijkbare reacties optreden door het binnendringen van virussen, maar dit is minder waarschijnlijk.

Elke winter wordt er weer veel gesproken over virussen die weer de kop op steken en mensen ziek maken. Vooral het Respiratoir Syncytiaal virus wordt dan veel door Kinderartsen gediagnosticeerd.
Meer dan vroeger, daar door een test dit virus nu snel is aan te tonen.
Daardoor kan het zijn dat wat vroeger astma werd genoemd  nu een RSV-infectie heet.
Dit virus wordt bij 70% van alle kinderen vóór het eerste levensjaar al aangetroffen.
Echter betekend dit natuurlijk niet dat deze kinderen ook een infectie hebben doorgemaakt. In de eerste 3 jaar zou 100% van de kinderen in contact geweest zijn met dit virus. 
Dit gegeven geldt ook voor andere virussen maar die zijn vaak moeilijker aan te tonen.

Meestal wordt de genezingsreactie een gewone verkoudheid genoemd.
Bij zuigelingen en kinderen tot een jaar of drie is de verwerking van de reactie moeizamer daar de luchtpijpen nog nauwer zijn en de weerstand mogelijk minder.
Dan gaan deze kinderen ook hoesten en spreekt men plotseling van een aandoening van de lagere luchtwegen.
Vanzelfsprekend is dat niet zeker want een kriebel in de keel geeft ook aanleiding tot hoesten.

Geneesmiddelen tegen virussen zijn er nog niet. Wel wordt er veel nagedacht over weerstandverbetering. Verder is dus bestrijding mogelijk via het immuunsysteem. Daarvoor zijn inentingen.
Kinderen krijgen een verzwakte vorm van bijvoorbeeld het pokkenvirus ingespoten, waarna het lichaam antistoffen tegen dat virus gaat aanmaken. De informatie daarover ligt vanaf dat moment in het lichaam opgeslagen.
 
Er zijn artsen die corticosteroïden voorschrijven. Dit middel remt het immuunsysteem, dus de soms gezonde overactieve afweer, maar doodt niet het virus. 
Mogelijk wordt hierdoor  het weefsel wel tot rust gebracht,en kan de beschadiging van het weefsel ook gestopt worden. 
Het doden van het virus is vervolgens dan niet meer belangrijk!

Bacteriën veroorzaken meer schade en ziekte dan virussen.
Door veel artsen worden deze beestjes niet opgespoord of relevant genoemd.
Veel mensen dragen chronische infectiehaarden bij zich  die meestal te vinden zijn in de bovenste luchtwegen. Deze worden onterecht meestal niet behandeld.
Zie:
chronische Ontstekingen

Conclusie

 • Virusinfecties komen relatief weinig voor!
 • De verkoudheidsreactie op het binnendringen van virussen is een natuurlijke afweer van het lichaam om de indringers die het slijmvlies zijn binnen gedrongen weer te verwijderen.
   
 • De meeste " zgn. verkoudheden"  zijn weerstand-vermindering reacties op bestaande chronische ontstekingen door bacteriën, die niet behandeld worden.
  Zie: Verkoudheid en Chronische ontstekingen
 • Een "Kouwtje oplopen" is de natuurlijke reactie op het inademen van koude lucht. Zie: Neus,
 • De beste behandeling om het binnendringen van virussen te voorkomen is te zorgen voor een niet beschadigd slijmvlies.
                                
 • In dit verband wijzen wij erop dat het uitzuigen met een slangetje van neus en keel direct na de geboorte dus verkeerd is omdat vrijwel zeker het slijmvlies dan beschadigd wordt. Vervolgens kan infectie ontstaan en irritatie van de keel waardoor de baby gaat hoesten hetgeen dan vaak als eerste verkoudheid of bronchitis wordt geduid.
  ( Het komt voor dat door een verkeerde handeling met het slangetje de hersenen beschadigd worden.
    Het is merkwaardig dat vooral kinderartsen deze actie niet willen afleren! Het is bijna nooit nodig! )

Goede Behandeling van virale verkoudheid:

Virussen houden niet van warmte!


De gezonde verstoppingreactie veroorzaakt een verwarming in de neus.

Warmte en virussen

Het is bekend dat virussen een temperatuur van 34° C niet prettig vinden en dan verdwijnen, of minder actief worden. Dat is ook één van de redenen dat u minder verkouden zult zijn in de tropen, of in de zomer bij zeer warm weer.

Dus warmtetherapie bij het begin van een verkoudheid is goed!
Maar dan in de periode dat de reactie net begonnen is. 
Heeft u de reactie al verpest door meer en meer te gaan snuiten, ophalen van de neus of neusdruppels te gebruiken, dan heeft dit geen zin meer. 
Vergelijkt U dat eens met een wondje op de huid! U gaat toch ook niet nu krabben en wrijven en dan verwarmen!

Dus : Bij het begin van een virale-verkoudheid is het goed de neus flink te verwarmen
          zonder het slijmvlies nog meer te irriteren.

Niet meer neussnuiten of ophalen:

1. Neus klemmen Dit kan door de neus dicht te drukken en dan lekker onderuit gaan liggen  gedurende een half uur.
Dit klemmetje drukt de neus dicht.
Dan maar enige tijd door de mond ademen!

Verwarmen:

2. De Climamaske  

Hierbij wordt, ongeveer gedurende een half uur, lucht van een constante hoge temperatuur (liefst wel 40º C) door de neus ingeademd.
De neus wordt dan van binnen flink verwarmd waardoor de indringers het hazenpad kiezen.

Verkrijgbaar bij de goede apotheek.  ( Firma: Farma Domo - Leiden )


Ga Terug

Zie verder adviesallergie: Welkom