Voeding


"Gezonde" voeding is vaak ongezond!   Dit geld zeker voor fruit, en zeer veel groentes!

Allergie voor appel, en intolerantie voor sinaasappel, komt zeer veel voor.

Door al vroeg in het leven appels te eten neemt de kans op het verkrijgen van een Voorjaarsboompollen-allergie sterk toe. Toch adviseert de overheid het dagelijks gebruik!

De voedsel-inname is bij iedereen individueel. Het soort voedsel dat in de eerste levensjaren wordt ingenomen, bepaald in grote mate de tolerantie op lattere leeftijd. Allochtonen hebben dus in ons land meer moeite in een goede balans te blijven.
Algemene voedingsvoorschriften voorschrijven, zoals de overheid doet, is onmogelijk en dus onjuist.


Over het algemeen eet men teveel!

Veel ziektes in de jeugd worden veroorzaakt door verkeerde voeding.  ADHD kinderen zijn het voorbeeld.

Gevarieerde voeding, ook reeds na 4 maanden, is voor de meeste kinderen het beste.


Voedselintolerantie veroorzaakt veel ziektes, maar wordt zelden behandeld!

Consensus door behandelende artsen betreffende de oorzaak en behandeling van voedselallergie en -intolerantie is onmogelijk. Er zijn teveel vage gegevens beschikbaar. In de alternatieve geneeskunde speelt men hier beter op in.


 

Uitspraak:

Van éénderde van je voeding leef je zelf, van  tweederde leeft je dokter!

De goede voeding te eten – of niet te eten – is afhankelijk van de algemene gezondheidsconditie.
In principe kan dit dus dagelijks anders zijn.

Voeding is onontbeerlijk voor de instandhouding en het functioneren van het menselijk lichaam.
( De energie die de mens nodig heeft komt uit voedsel, de lucht (zuurstof) en van eigen hormonen (zoals prednison) die de levensprocessen activeren.)

De voedingsstoffen die energie leveren worden macrovoedingsstoffen genoemd. Hiertoe behoren eiwitten,vetten, koolhydraten en alcohol.
Verder is water essentieel voor het lichaam.
Naast deze macrovoedingsstoffen levert het voedsel ook vitamines, mineralen en spoorelementen die microvoedingsstoffen genoemd worden.

De mens gebruikt tegenwoordig een zeer gevarieerde voeding.
De voedingskeuze is afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en van factoren van sociaal, cultureel, economisch en omgevingsgebonden aard.
Dat deze voedingsopname uit de hand kan lopen is begrijpelijk, maar eigenlijk niet goed te praten.
De meeste mensen vergiftigen zichzelf bijna dagelijks.

In het algemeen kan gezegd worden dat de voedingsgewoonten van uw voorouders het beste aanpassen bij wat uw lichaam als wenselijk acht.
Aangenomen natuurlijk dat uw voorouders een gezond leven hadden!
Melk wordt vaak afgeraden Maar er zijn volken die bijna alleen van melk leven en zeer gezond zijn.
De eskimo's die 9 maanden per jaar bijna geen groenten eten krijgen geen scheurbuik.
Allochtonen passen vaak hun voeding aan naar Nederlandse gewoonten.
De vraag is of dat goed is, en dit niet veel ziekten veroorzaakt.

Door het Voorlichtingsbureau voor de Voeding zijn spelregels opgesteld voor gezonde voeding. 
Er worden gemiddelde hoeveelheden voedingsmiddelen per dag aanbevolen voor macro- en microvoedingsstoffen.
Maar er wordt geen rekening gehouden (en dit kan ook niet) met uw individuele lichaamsbouw, uw activiteiten, uw familiaire eigenschappen en eventueel opgelopen allergieën.

Algemeen gezegd : "Gezonde" voeding bestaat niet!
Zeker fruit is voor veel mensen ongezond. Oudere mensen hebben vaak last van sinaasappel!

Reeds direct na de geboorte krijgt de moeder adviezen betreffende de voeding voor het kind. De hoeveelheid melk die een baby moet gebruiken is vergelijkbaar met 60 liter melk voor een volwassene per dag!
Mogelijk is dit geheel fout voor het, in aanleg, allergisch kind.

Over baby's en kleuters is decennialang gezegd dat ze precies eten wat ze nodig hebben. Dit blijkt geheel onjuist te zijn. Ze eten dus min of meer op wat hun is voorgeschoteld en dat is meestal teveel.

In Nederland wordt veel geschreven over de opname van melk.
Niet de hoeveelheid die gebruikt wordt krijgt aandacht, terwijl juist dit de meeste problemen geeft.
Zie: Koemelkallergie

Bij mensen waarbij het maagdarmkanaal niet goed functioneert zal de voedselopname niet normaal verlopen en bestaat er behoefte aan een aangepaste voeding.  
Zie:
Voedselintolerantie

Veel mensen hebben een zogenaamde alternatief voedingspatroon aangenomen. Afhankelijk of men zich daar beter bij voelt of als uiting van een bepaalde levensfilosofie. B.v. Vegetarisme.
Of dit gezond is kan niemand u vertellen.
Deze mensen gebruiken bepaalde dierlijke producten uit de voeding niet.
De vegetariërs gebruiken geen producten van gedode dieren, dus geen vlees of vis, maar wel melkproducten en veelal ook eieren.
Vegenisten gebruiken ook geen melk en eieren.
In de praktijk kan de voeding van verschillende vegetariërs onderling sterk uiteenlopen. Door deze voedingswijzen lijken het aantal hart- en vaatziekten af te nemen.
Wel kan er een tekort aan essentiële voedingsstoffen, met name vitamine B12 ontstaan.

In deze website zullen wij trachten voedingsadviezen te geven uit ervaring opgedaan.
Veel van deze adviezen kunnen door andere artsen worden afgewezen.
Mogelijk door onkunde maar ook omdat zij vinden dat het wetenschappelijke bewijs nog niet is geleverd.
Dit is vaak waar, maar niemand kan het bewijs leveren omdat de mens zo individueel leeft.
Maar het belangrijkste is voor U dat u voelt dat een ander voedingspatroon voor u of uw kind beter is.
Het is zeker niet moeilijk het eens te proberen!
Ook is er vaak kritiek dat bepaalde macro-of micro voedingsstoffen dan mogelijk te weinig worden opgenomen. Dit valt meestal wel mee. Over het algemeen gebruikt de Nederlander teveel vitamines!

Bevalt het dieet dan moet u trachten naar dit patroon te leven.
Bepaalde ongemakken, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk gezondigd heeft of omdat u veel lekkers nu moet missen, moet U accepteren.

Symptomen van verkeerde voeding:

Altijd over het hele lichaam voelbaar!
Voeding komt via de mond in het maagdarmkanaal terecht en wordt aldaar voor een deel opgenomen.
Via de darmwand komt het in de bloedsomloop en bereikt zo het gehele lichaam.
Een eventueel verkeerde "allergische" reactie erop moet dus in principe door het hele lichaam gevoeld worden.
Dat bepaalde plekken meer gevoelig zijn en u aldaar dan de meeste hinder ervaart, komt omdat aldaar het weefsel reeds eerder minder goed functioneert, om een andere reden.

Bijvoorbeeld:

 • De huid heeft al eczeem gekregen door verschillende oorzaken. Nu zullen die 
  plekken  meer  gevoelig worden.  En daar klaagt U over!
 • Het slijmvlies in uw neus is al een tijd onrustig, nu zal het u  opvallen dat uw neus
  nog meer in reactie is. Dus meer verkouden.
 • Heeft u reeds astma dan kunt u voelen dat uw luchtpijp nog gevoeliger is geworden
  en u ook meer benauwd bent.
 • Had u al wat hoofdpijn dan wordt dit erger en spreekt u misschien van een migraine
  aanval.
 • Heeft u een onrustig darmsysteem dan is dit misschien nu  duidelijk meer aan het
  borrelen.

  Dus als u goed observeert merkt u dat ook andere delen van uw lichaam door de voedselopname nu (tijdelijk?) verstoord zijn geraakt, en dit is het bewijs dat verkeerde voeding de oorzaak was.
  En deze verschijnselen moet u onthouden en eventueel doorgeven aan uw arts.

De verschillende aspecten die met voeding te maken hebben worden zo veel mogelijk in de volgende onderwerpen besproken:

Voedsel-allergie, Voedsel-intolerantie , Histamine Beperkend Dieet , Richtlijnen bij het Histamine Beperkend Dieet, Koemelkallergie , Kruisreacties tussen stuifmeel en voeding en Voedingsadvies voor zwangere vrouwen, om de kans op allergische voedingsreacties bij het kind te verminderen.
Ook Latex-allergie is o.i. een voeding probleem


Ga Terug

Zie adviesallergie: Welkom