Voedselintolerantie

Het verkeerd reageren op "zogenaamde gezonde" voeding


Niet- Allergische voedselovergevoeligheid.

Zeer veel voorkomend, moeilijk aantoonbaar.

Dagelijks krijgen wij een grote hoeveelheid rommel in de voeding binnen.
Moeilijk om te bepalen hoe dit in het lichaam verwerkt wordt.


De voedingsindustrie heeft geen belang dit uit te zoeken.

Artsen stellen niet graag de diagnose. Het is moeilijk uit te leggen!
In de alternatieve geneeskunst wel veel besproken!

Meest voorkomend is Adipositas, maar dan niet veroorzaakt door vet maar door vocht.

Vanzelfsprekend hoort hier ook bij: Dikke vingers en wallen onder de ogen.

Ziektebeelden die hierdoor voor een deel verklaard kunnen worden.

1. Het algemeen vasthouden van vocht, waardoor luchtwegziekten, gewrichtsziekten ( Rheuma), huidziekten en  maagdarmstoornissen ontstaan of verergeren.

2. Urticaria. Ook verkeerde voeding kan een oorzaak zijn.

3. ADHD, dyslexie, autisme en "Het rusteloze-benensyndroom" (RLS). Zeer veel voorkomend!

4. Jicht. Hierbij is verkeerde voeding een belangrijke oorzaak.

5. Ziekte van Meniére.  Meer vocht in de cirkelvormige kanalen!

6. Coeliakie is een intolerantie voor gluten.

 

    1.  Voedselintolerantie

 

  Veroorzaakt: Vocht vasthouden (dus zwelling van weefsel) en onbehagelijk  gevoel.
                      In gewrichten ontstaat pijn.


 • Dus: o.a. (tijdelijke) verergering van reeds aanwezige aandoeningen zoals astma, reuma, "verkoudheid", eczeem, galbulten en maag/darmklachten.
 • Ook de hersenen kunnen meer vocht vasthouden hetgeen gedragsklachten veroorzaakt ( b.v. ADHD en psychische veranderingen) , maar ook hoofdpijn.

      Is het chronisch aanwezig ( dus iedere dag verkeerd voedsel innemen) dan valt de dikte op. Dit is dus geen vet maar vocht!!!
       Door het gebruik van medicamenten worden de klachten vaak niet in verband gebracht met voeding.

   

Oorzaak

Bij intolerantie ontstaat een abnormale reactie van het lichaam na consumptie van bepaalde voedingsmiddelen.

Dit kunnen zijn:

 • Histamine bevattende producten.
 • Gistproducten
 • Tarwe
 • Kleurstoffen
 • Conserveermiddelen
 • Additieven ( vooral: aspartaam-E 951 en mononatriumglutamaat E-621)
 • sulfieten
 • Nitrieten


De lichaams eigen stof Histamine blijkt een belangrijke rol te spelen!
Daar het immuunsysteem hierbij geen rol speelt, kan de arts dit ziektebeeld niet aantonen met bloedonderzoek.

Een huidprovocatiestest met Histamine blijkt bij deze patiënten echter wel een flinke reactie op te leveren.

Vanwege het niet duidelijk aantoonbare ziektebeeld wordt het door de meeste artsen genegeerd.

De patiënt moet dit verschijnsel zelf goed constateren en eventueel aan de arts melden!

Het belangrijkste is dus zelf de oorzaak op te sporen en vervolgens de verkeerde voedselproducten niet meer te eten.

De symptomen bij de intolerantie kunnen identiek zijn aan die welke bij de voedselallergie optreden, maar zijn meestal wel ernstiger.

Allergie( wel aantoonbaar) en intolerantie kunnen vanzelfsprekend ook samen voorkomen.

De belangrijkste oorzaak van deze reactie op voeding moet gezocht worden in een verhoogde doorgankelijkheid van de darmwand.  Hierdoor kunnen bepaalde "giftige" stoffen nu aan het bloed worden aangeboden die dan overal in het lichaam terechtkomen en reacties zullen oproepen. 
Dit zelfde ziet men gebeuren wanneer de lever niet instaat is de afvalproducten goed af te breken met als verschijnsel geelzucht. Bij jicht ontstaat een te hoge concentratie urinezuur met als gevolg een ontstekingsreactie in reeds zwaar belaste lichaamsonderdelen zoals de grote teen maar vanzelfsprekend ook andere delen van het lichaam.


Behandeling:    Zelf trachten de oorzaak op te sporen!

Artsen geven te snel medicamenten, waardoor de symptomen zelf niet meer goed te observeren zijn.

 • Uit ervaring is ons gebleken dat het vaak goed is een bepaalde beperking in voedingsstoffen uit te proberen.
  Heeft dit duidelijk verbetering gegeven, dan is een uitgebreider advies meestal wenselijk. Maar een arts te vinden die U verder helpt is moeilijk.

Ons advies: Probeer eens het zogenaamde Histamine Beperkend Dieet!
Het is heus niet moeilijk dit gedurende een maand vol te houden.
Echter liefst daarbij geen medicamentengebruik!


Tracht de volgende voeding te vermijden!

Vlees:              Varken , Lam , Wild en lever.

Vis:                  Niet te veel !  Zeker geen schaal – en  weekdieren.

Groenten:        Tomaat, Spinazie, Zuurkool, Bietjes, Champignon.

Fruit:               Avocado, Kiwi, Aardbeien, Meloen, Ananas, Frambozen,

                            Pompelmoes ( grapefruit ).
                            Meestal alle Citrusvruchten (ook als drank).

Zuivel:            Yoghurt, karnemelk, kwark, biogarde.

                           Kaas ( oud en schimmel ) Kruidenboter.
    

Kruiden                Vooral Kaneel , Nootmuskaat  en  Anijs .

en Specerijen:     Zeker Vanille bij kinderen : Koekjes, Ontbijtkoek, cake, taartjes,
                                                                        Vla en IJs. Ook gele snoepjes !

                      

Dranken:              Cola en gelijksoortige dranken.

                             Wijn en Bier

Diversen:            Drop, Chocolade en Menthol ( pepermunt ) .

                      Soja. Dit kan zitten in : slaolie, margarine, mayonaise, frituurvet,
                                                      dressings, 
koffiecreamer, koekjes, tofu,
                                                      tempeh, tahoe, ketjap en kant en klaar
                                                      maaltijden.

Voelt U zich daarna beter, ga dan verder op deze weg!

 • Daar deze overgevoeligheid meestal is opgetreden tegen natuurlijke bestanddelen van de voeding, zoals histamine, kan veelal worden volstaan met eliminatie van producten met hoge concentraties van deze stof.
  Wij noemen dit: een Histamine Beperkend Dieet.
 • Besef dat in de voeding ook kleurstoffen, conserveermiddelen, sulfieten en nitrieten worden toegevoegd.
  Sulfieten
  in de voeding toegevoegd veroorzaken ook veel intoleranties. Het meest wordt dit verwerkt in meel- en suikerproducten, bewerkt fruit, bewaarde groenten, ijs en dranken. Vergelijk rode, rosé en witte wijn. In rode wijn zit het minst sulfieten!
  Nitrieten worden o.a. in gezouten "natte"vleeswaren verwerkt om ze beter te conserveren.
  In sla, tomaat, spinazie,radijs en koolraap zit dit ook veel.

  Het wordt steeds beter door de keuringsdiensten gecontroleerd.Ons advies is:

 • Volg dit Dieet  Zie: Histamine Beperkend Dieet.
 • Wees kritisch met alle voeding. De voeding die Uw grootouders gebruikten was meestal het beste. Daar waren nog geen toevoegingen bij gedaan.
 • Uit ervaring is het ons gebleken dat bij patiënten die gedurende lange tijd veel pus inslikken, hetgeen het geval is bij een chronische Tonsillitis, Sinusitis- en dus veel COPD patiënten, - veelal langzamerhand- een voedingsintolerantie zich ontwikkelt.
  De ziekte manifesteert zich dan b.v. als COPD of Astma en vervolgens Reumatische klachten met dus ook over het gehele lichaam meer vocht vasthouden.

  Overweeg de ontstekingshaarden operatief te laten verwijderen, om erger te voorkomen.
  Zie: Chronische Ontstekingen

           
                                                                 --------------------

2. Urticaria

     Galbulten zijn ook zwellingreacties en kunnen dus in verband gebracht worden met verkeerde voeding.

     Er zijn meerdere oorzaken op te sporen.

3.   ADHD
                        De ziekte wordt door Kinderartsen en psychiaters als volgt beschreven:

 • ADHD is een chronisch invaliderende stoornis die voorkomt bij 3 tot 5 procent van de kinderen en volwassenen. Het komt niet meer voor dan vroeger, maar wordt beter herkend.
 • De diagnose ADHD kan betrouwbaar worden gesteld met psychiatrisch onderzoek, en de behandeling is effectief.
 • ADHD gaat vaak gepaard met gedragsstoornissen, dyslexie, angst, depressie, verslaving en/of slaapproblemen
 • De ernst van ADHD ontkennen leidt niet tot verdwijning, maar tot verschuiving van het probleem naar inadequate en dure zorg.

  Reeds omstreeks 1980 was bekend dat de voeding een zeer belangrijke oorzaak is waardoor het lichaam van deze kinderen is verandert.
  De laatste tijd komt dit weer in de belangstelling.

          Hyperactieve kinderen kunnen behandeld worden met b.v. Ritalin, maar het is natuurlijk beter dat meer gezocht wordt naar de oorzaak.

          Wij noemen er 3.

 1. Voeding. Dit uit zich dus in een algemeen vocht vast houden, hetgeen het best te beoordelen is aan een dikke huid. Tevens wallen onder de ogen en dikke vingertjes. Dus ook bij ADHD kinderen!
  Is dit zo probeer dan bovengenoemd dieet minstens 1 maand zeer streng. Hierbij geen medicamenten! Dit advies werd reeds omstreeks 1980 ( ook door ons) gegeven!
  Wij zijn van mening dat ook vooral rode kleurstoffen( o.a. in snoepjes) vermeden moeten worden.
  Het onderzoek met eliminatiediëten kan dan vermeden worden. Dit is een zeer ingewikkelde en arbeidsintensieve methode. Het kan dus eenvoudiger!

 2. Chronische infectiebestrijding.
  Zijn er aanwijzingen dat het kind altijd pus produceert en dit doorslikt, laat dit dan goed behandelen.
  Zie:
  Chronische ontstekingen

 3. Veranderd slaapritme. De biologische klok is in de war geraakt, mogelijk door de vele activiteiten en onbehagen.
  Deze kinderen hebben moeite om op een normale tijd te gaan slapen.
  Mogelijk kan Melatonine, het slaaphormoon dat in een hersenklier gemaakt wordt, verbetering geven.
  Dit wel op gevaar af dat het geven van een hormoon schadelijke gevolgen geeft op den lange duur.
  Het is geen oorzakelijke behandeling! Zie ook: Slaapstoornissen.
  Het verwijderen van de amandelen kan mogelijk een betere oplossing zijn!

                                                  -------------


Ter voorkoming van erger moet reeds vroeg in het leven gedacht worden aan een gezonder eetpatroon van kinderen. Vooral op scholen moet er meer aandacht aan worden besteed.
De snacks in de machines op school zouden meer gewoon water en gezonde voedingsproducten moeten bevatten. Maar dit hoeft niet fruit te zijn!

Daar aanwezige chronische ontstekingen mogelijk vaak de oorzaak van voedings-intolerantie is, moet deze ziekte vroeg in het leven goed behandeld worden. Zie: Chronische Ontstekingen

4.  Het "Rusteloze benen syndroom" RSL  kan men ook onder deze groep beoordelen.

Het is duidelijk dat ook voeding gebruikt vóór het slapen invloed kan hebben.

Vooral bepaalde dranken zoals frisdranken maar ook melk kunnen dit beïnvloeden.

Bijvoorbeeld sacharine dat in bepaalde frisdranken wordt gebruikt blijkt invloed te hebben.
Ook het ritme in de Stoelgang blijkt invloed te hebben!

Zeker het proberen waard om hiernaar te zoeken.

 

                                                    -------------------------
5.  Jicht

Ontstaat door de secretie van urinezuur. Er ontstaan natriumuraatkristallen rondom gewrichten die triggeren tot ontstekingsmoleculen. Deze reactie wordt veroorzaakt door "verkeerd voedsel" dat bij iedere patiënt weer anders kan zijn. Gebruik die voedingsproducten die weinig purine bevatten.
De ontstekingsreactie vind vooral plaats in gewrichten die reeds zwaar belast zijn zoals de grote teen.

 

6.   Ziekte van Ménière

De kenmerken zijn:

 • Aanvallen van duizeligheid.
 • Slechthorendheid.
 • Suizen en drukgevoel in het oor.

Oorzaak: Nog steeds niet goed bekend omdat het moeilijk te bewijzen is.

               Er wordt meer vocht in het evenwichtsorgaan ( slakkenhuis) gevonden. Dus mogelijk ook in het hele lichaam. En dan zou voeding een medeoorzaak kunnen zijn.
Conclusie: Genoeg reden de oorzaak ook in de voeding te zoeken.

                 Bijvoorbeeld kan een Kalium beperkend dieet gunstig werken.
Advies:

 • Observeer of U vóór een nieuwe aanval mogelijk verkeerde voeding heeft genuttigd.
 • Probeer gedurende minstens een maand:
               Geen koffie en zwarte/groene thee. Veel water drinken.
               Wat betreft de kalium: geen tomatensap en oppassen met verse en gedroogde vruchten en 
               groenten. Mogelijk heeft dit een gunstige uitwerking.
 • Houdt U duidelijk algemeen vocht vast, denk dan ook aan het Histamine Beperkend Dieet!


7. Coeliakie (glutenallergie)


Ook een voedingsintolerantie
Dit wordt ook onder dit hoofdstuk vermeld omdat het niet door een allergische reactie -Type I- wordt veroorzaakt. Dus is het geen voedselallergie!

Het is een familiaire aandoening waarbij een afwijkende immuunrespons van T-lymfocyten van de dunne darm de oorzaak is. Het komt meer voor dan eerder werd verondersteld. Mogelijk 1 tot 2 procent van de bevolking heeft het!
Het is een intolerantie voor bepaalde eiwitten uit tarwe, rogge, kamut en spelt, de zogenaamde gluten. Het afweersysteem met T-lymfocyten in de dunne darm reageren op tarwe en enkele andere graansoorten alsof dit een vijandelijke stof is. Er ontstaat dan een kettingreactie waardoor de darmen onherstelbaar worden aangetast.


Hoe de ziekte wordt ervaren door de patiënt is zeer variabel.
Vanzelfsprekend begint de ziekte op zeer vroege leeftijd ( in het eerste levensjaar) bij de introductie van gluten in het dieet
Zoals met vele ziekteverschijnselen zijn de klachten pas duidelijk als andere ziekteverschijnselen ook optreden, en er een reden is gedegen onderzoek te gaan verrichten.

Door de gluten raken de darmvlokken beschadigd, waardoor ze allerlei voedingsstoffen niet goed kunnen opnemen.
Gelijk alle verkeerde reacties op voeding zal dus het gehele lichaam erin betrokken worden.
Bloedarmoede valt op, mogelijk wat meer vocht vasthouden en stemmingswisselingen door veranderde chemische activiteit dus ADHD, dyslexie en autisme kunnen hiermee in verband gebracht worden.
Natuurlijk ook chronische vage buikpijnen en moeheid zullen de herkenbare klachten zijn.
Maar ook huidaandoeningen en luchtwegziektes kunnen mede in verband gebracht worden met deze slechte verwerking van de voeding.

Adviezen samenhangend met de diagnose spastische colon en het advies om "ermee te leren leven" worden het meest gegeven door de artsen die van plan zijn niet verder na te denken.
Ook hier weer moet het de patiënt of de ouders zijn die ook aan deze afwijking moet gaan denken, als de klachten goed worden aangegeven en zeker als deze afwijking in de familie voorkomt.
Tegenwoordig is met een eenvoudig bloedonderzoek (IgA-antistoffen) de ziekte goed aantoonbaar.


De behandeling is een glutenvrij dieet, voorgeschreven door een specialist.


Conclusie Voedselintolerantie:

 • Veranderd gedragspatroon bij mensen moet meer in verband gebracht worden met veranderde eetgewoontes.

 • Veel van deze aandoeningen worden een Neurologische aandoening genoemd. Dit is onjuist!

 • Ook Rheumatische aandoeningen worden mede veroorzaakt door dit ziektepatroon.

 • Kinderen met chronische afwijkingen waarbij duidelijk het gehele lichaam meedoet moet meer gedacht worden aan een intolerantie voor voeding.

 • Deze intolerantie moet U zelf opsporen!

 • Dieet advies: Zie o.a. http://www.gluuts.nl/Ga Terug

Zie adviesallergie: Welkom