Vogelgriep  (pest)   Dit is een ziekte bij vogels.
Is het H7N1 virus gevaarlijk voor de mens? Wij menen van niet ! Nooit bewezen!

Waarom worden zo weinig mensen over de gehele wereld er ziek van, terwijl het contact met vogels vaak zeer intensief is?


 

Deze zogenaamde virusaandoening die ook bij de mens zou voorkomen is een "hype" die de Nederlandse gemeenschap, maar vooral de hele wereld, veel geld kost!

Zieke vogels zijn er altijd geweest! Vooral stress in te nauwe hokken is waarschijnlijk de oorzaak!
Virussen veroorzaken weinig ziekte omdat zij buiten het inwendige van het lichaam geen kwaad kunnen doen.                
Bij alleen reeds zieke vogels kunnen virussen schade veroorzaken doordat zij dan het weefsel kunnen binnendringen.
Dit geld ook voor het slijmvlies van de mens! Dus het virus is niet de ziekteoorzaak!

Veel oorzaken van ziektes worden niet door de behandelende arts gevonden.

Uit gemakzucht wordt de diagnose virale infectie gesteld.

Wordt er toevallig een virus gevonden dan is hiermee de ziekte zogenaamd verklaard. Dit is onjuist!

Tijdens de Vogelpest epidemie in 2003 is een dierenarts in Nederland overleden. Hij werkte zijn hele werkende bestaan o.a. veel met vogels. Na zijn dood werd bij hem, maar ook bij vele gezonde "ruimers" van gezonde dieren, het H7N7 virus gevonden. Toch werd de doodsoorzaak bij hem hiermee verklaard.

Wij hebben getracht aan te tonen dat de dierenarts is overleden aan een Allergische reactie op het inhaleren van vogelmest.

Virologen beweren toch dat het virus van de vogel over kan gaan op de mens. Dit zou bewezen zijn, door de dood van deze dierenarts. Wij zijn van mening dat hij daaraan niet is overleden.

Iedereen is bang voor het H7N7 virus of een mutatie daarvan (H7N1). Dit is niet nodig.

Het is een ziekte bij vogels!
In Azië, alwaar de mensen leven tussen de kippen, zijn maar 210 mensen er zogenaamd aan overleden.
Toevallig zijn bij deze mensen het virus gevonden, maar er zou nog veel meer gevonden kunnen worden bij goed onderzoek!
Er wordt wel enig onderzoek gedaan bij de mens. In Cambodja was een dorp alwaar al het pluimvee was bezweken en geen van de 351 onderzochte mensen antistoffen had tegen het virus. Dit soort meldingen komen niet in de pers!


Discussie met virologen over dit onderwerp is niet mogelijk gebleken.

Eigen belang beroepsgroep, en grote financiële gevolgen, zijn de oorzaak.
Er wordt gezocht naar een vaccin om wereldwijd te geven bij een pandemie.
Voor de industrie en de medidische wereld een aantrekkelijk vooruitzicht waarmee veel geld is te verdienen.
Zoals nu ook wordt gepubliceerd over het griepvaccin dat geen goede afweer geeft. Zeker is bekend dat vele mensen enkele dagen flink ziek zijn na de Griepprik.

Het is ook bekend dat de Pest vooral zwakkere mensen trof.

Bij de pest omstreeks de jaren 1350 is gebleken dat eerdere ziekte en hongersnood de werkelijke oorzaken waren.

Dus niet een virus!


 

 

Publicatie in Medisch Contact Januari 2006:

 

Vogelpest ( griep)

Zijn er specialisten (allergologen) die zich net als ik ergeren aan de hype rond de ziekte bij vogels, die zou worden veroorzaakt door virussen?
Mensen zouden er ook aan overlijden en zelfs het eten van kip zou schadelijk zijn.

Het 'snot' bij kippen is reeds lang bekend als een veel voorkomend ziektebeeld.
De bij deze zieke kippen geïsoleerde virussen kunnen een mede oorzaak zijn, maar ook bij gezonde kippen treft men deze virussen aan.
Dit zelfde verschijnsel zien wij bij onderzoek bij de mens.
Dat men een verband en/of oorzaak zoekt bij ziekten bij mensen na het contact met zieke dieren, is zeer begrijpelijk. Echter, alléén de gevonden virussen als oorzaak duiden, gaat veel te ver.
Vanzelfsprekend zijn veel artsen gelukkig als ze de óorzaak van een ziekte hebben kunnen aantonen. Virologen zijn daarbij tegenwoordig zeer behulpzaam.
Maar er is meer diagnostiek nodig.

Naast type-I-allergie (atopie) en veel bacteriële oorzaken, kunnen wij denken aan de veel voorkomende luchtwegziekten die worden veroorzaakt door organisch stof:
de type-III-allergie.
Het bekendste voorbeeld is de duivenmelkerziekte. Door zeer intensief contact met duiven ontstaat deze aandoening van de luchtwegen.
De diagnostiek met behulp van precipiterende antistoffen wordt ook in ons land zeer verwaarloosd.
Ook bij de dierenarts die in 2003 overleed na contact met kippen, is het onderzoek met deze antistoffen niet verricht. Hij zou dus overleden kunnen zijn aan een beroepsziekte.

Het mag duidelijk zijn dat bij mensen in Aziatische landen, wier bestaan veelal afhankelijk is van vogels, dit ziektebeeld ook kan optreden door andere oorzaken dan virussen.

Wordt het niet tijd dat specialisten met kennis betreffende de oorzaak van luchtwegpathologie zich ook met de problematiek rond de vogelpest gaan bezig houden?
De publiciteit alleen overlaten aan virologen, die zeker wat betreft humane ziekten een zeer beperkte visie hebben, lijkt mij zeer ongewenst.

Eemdijk, januari 2006
E.A. VAN DISHOECK, KNO-arts

                                                                           ---------------

Artikel bedoeld voor de landelijke pers ( Maart 2006 ):
Niet opgenomen vanwege de invloed van de grote virologische laboratoria in de wereld, al of niet gesteund door de industrie.

Is Vogelgriep niet alleen een ziekte van vogels?
Waarom voorbereiden op een Pandemie?

 

Wij worden door de media eenzijdig voorgelicht betreffende de problemen rond de Vogelgriep en een eventueel optredende pandemie van griep bij de mens.
Het probleem wordt wereldwijd aangepakt, maar het lijkt wel dat de wetenschappelijke bron bijna altijd dezelfde is.

De ziekte bij vogels (en nu ook al katten ) is een veterinair probleem. Nog steeds zijn er geen bewijzen dat deze (virus)ziekte ook de mens kan besmetten.
De pers gebruikt meestal als spreekbuis de dierenarts en viroloog Prof. A. Osterhaus. Zou hij zich beperken tot voorlichting op zijn vakgebied, dan zou deze ingezonden brief niet nodig zijn.

Het is heel goed mogelijk, dat er miljoenen vogels rondvliegen met het H5N1virus en ook katten dragers zijn, zonder dat deze virussen enig kwaad doen! Dat virussen pas gevonden worden bij dode of zieke dieren is begrijpelijk.
De doodsoorzaak hiermee verklaren is, op zijn minst, voorbarig. Of het ruimen van gezonde dieren zin heeft is discutabel. Wordt dit alles nu gedaan voor bescherming van de mens, of van het dier?
Maar waarom moeten wij mensen daar bang voor zijn?
Is het bewezen dat het H5N1 virus een voor de mens gevaarlijk variant is? Ik heb nog geen enkel bewijs gezien.

Het moet bekend zijn dat naast virussen er veel andere oorzaken zijn waardoor mens en dier ziek kan worden.

Dat in Azië enkele mensen zijn overleden is te begrijpen gezien het aldaar intensieve kontact met dieren en de bestaande onhygiënische omstandigheden. Het is echter de grote vraag of het gevonden virus de oorzaak hiervan was. Goede medische diagnostiek is daar onmogelijk!

De voorlichting over virussen moet beter!

Vermeld kan worden dat het erg afhankelijke organismen zijn. Geïsoleerd zijn ze inert en onschadelijk.

Belangrijk is te weten dat ze niet van warmte houden.
In de zomer zijn er dus veel minder problemen.

Ze zijn gemakkelijk op de huid en slijmvliezen  te vinden, zowel op vogels en andere dieren alsook de gezonde mens.
In tegenstelling tot bacteriën zijn ze eenvoudig aan te tonen. Virussen komen pas tot leven wanneer zij een gastheer kunnen binnendringen zoals bijvoorbeeld het slijmvlies. Vervolgens gaat ons afweersysteem daarop reageren. Dan kunnen wij daar ziek van worden.

Er zijn ongeveer vijfduizend soorten virussen bekend. Zo zal bij mensen die in de pluimveesector werken  eerder het vogelpestvirus gevonden worden, kinderen in een dagverblijf eerder het RS-virus, en in de winter bij volwassenen het influenzavirus. Dit betekent nog niet dat deze mensen ziek zijn!

Vele ziekten worden viraal verklaard als de arts geen andere oorzaak weet. Griep(influenza), verkoudheid en buikgriep hoeven dus geen virusziekte te zijn!

 

Het mag dus duidelijk zijn dat wij veel minder bang hoeven te zijn voor het vogelvirus H5N1 dan aanvankelijk werd beweerd. Ook Prof. Osterhaus slikt langzamerhand veel gedane uitspraken in. Zo beweert hij nu dat het virus een  geringe besmettelijkheid heeft en het niet zeker is dat een pandemie kan optreden. Hij vraagt nu aan de pers de agrarische en pandemische problemen te scheiden. Zelf heeft hij dat in het verleden echter niet gedaan.

Bij de dierenarts die in 2003 tijdens de toen heersende vogelpest in Nederland is overleden, werd de doodsoorzaak gezocht in het H7N7 virus. Waarschijnlijk was dit onjuist en zou de dood  ook verklaard kunnen worden door een Allergische Type III reactie. Deze beroepsziekte is te vergelijken met de Duivenmelkerziekte.

Ook zijn er bacteriële infecties te noemen die mogelijk het ziektebeeld hebben verergerd. Dit is toen niet onderzocht!
Ook bij de nu overleden mensen in Azië, waarbij het virus werd gevonden, kunnen andere ziektes de oorzaak zijn. 
Toch heeft het voorval in Nederland tot zeer veel - nu gebleken - onnodige conclusies en maatregelen geleid.

Ook dat er een pandemie van influenza of andere virussen zou komen is mogelijk doemdenken!
Waarom zou dit optreden? Wordt hier niet ieder jaar een influenzagolf voorspelt die niet komt.
Een griepperiode in de winter kan ook andere oorzaken hebben. Waarom zou de vogelgriep daarmee iets te maken hebben?
Dat de Spaanse griep alleen een virusziekte was is niet bewezen! Er heerste toen ook o.a. algemene malaise!
Moet er niet door anderen specialisten eens kritisch gekeken worden naar alle problemen rond vogelgriep, influenza, virusvaccinatie, virusremmende medicamenten en  pandemieën? Moet de algemene weerstand van de mens niet verbeterd worden?

De pers kan hierbij helpen! Zijn wij geïnteresseerd om te weten waar nu weer een vogel of kat is gevonden die de vogelgriep heeft? Het is interessanter om te weten waarom al het onheil bij de mens nog niet heeft plaatsgevonden!
Eenzijdige voorlichting door de media is schadelijk en veroorzaakt bij de burger onnodig angsten. 

E.A. van Dishoeck  KNO-arts

adviesallergie.nl

Beschouwing:
Vogelpest ( griep) krijgt in de pers nog steeds veel aandacht. Aangewakkerd door virologen, die geregeld doemscenario's ons voorschotelen.
Het virus dat deze ziekte bij de haan en kippen veroorzaakt kan worden overgebracht op de mens. Zo zou een Pandemie kunnen ontstaan, waardoor zeer veel mensen ziek zouden worden en ook kunnen overlijden.

Echter bij de Dierenarts indertijd werd het H7N7 virus gevonden!

Nu moeten wij angst hebben om door het H5N1 virus besmet te worden dat bij vogels gevonden wordt. Dus niet hetzelfde virus!

H5N1 zou overdraagbaar zijn naar de mens! Maar wanneer is dat dan bewezen?

Wij kunnen het ook anders verklaren!

Door het zeer directe contact dat b.v. de mensen in Azië met de vogels hebben (zoals ook de duivenmelkers), vaak zelfs met overbrenging van speeksel, kan er een vogelallergie zijn ontstaan. Dit is een type III allergie met zeer ernstige gevolgen. Deze ziekte wordt zeer weinig gediagnosticeerd.

In Azië zijn enkele mensen mogelijk eraan overleden. Op die grote populatie zeer weinig!
Het is niet bewezen dat zij door het virus zijn overleden! Wel werd een virus aangetroffen, maar dat hoeft niet de doodsoorzaak te zijn.

Zou het niet beter zijn om zich af te vragen waarom zoveel mensen er niet ziek van worden, terwijl zij wel geregeld contact met het virus hebben?
En welke mechanismen in ons afweersysteem veroorzaken de ziekte na contact met het virus?

In de humane medische wereld kennen wij het gezegde: 
"Er is meer bekend over het snot van kippen dan dat van de mens "

In de intensieve pluimveehouderij vinden virussen een gespreid bedje.

Men houdt aldaar grote aantallen weinig levensvatbare kippen onder barre omstandigheden. Een ideale voedingsbodem voor virussen om te overleven.
Zou het niet meer voor de hand liggen dat er meer geld aan wordt uitgegeven om deze omstandigheden te verbeteren? Moeten de zieke dieren niet worden afgemaakt?

De dierenarts die in 2003 is overleden is wel besmet geweest met een virus.
Met andere woorden het virus is in zijn luchtwegen aangetroffen.
Maar was dat de doodsoorzaak?
Het ligt meer voor de hand dat de ziekte van de dierenarts een allergische (beroeps)ziekte is geweest!

Een verklaring:

Door het jaren lang zeer intensief contact met stof in stallen en vogels (en wellicht ook thuis) is het goed denkbaar dat hij in de loop der jaren specifieke antistoffen in zijn bloed  heeft opgebouwd. Vergelijkbaar met de Duivenmelkerziekte.
Zie:
Allergieën 
Het intensief contact met kippen en ander pluimvee is er mogelijkerwijs de oorzaak van dat er een hyperallergische reactie is ontstaan. Type III allergie
Dit heeft tot gevolg dat de slijmvliezen van de luchtwegen heftig geprikkeld raken. Deze kettingreactie kan zodanige ernstige gevolgen hebben (ook doordat nu bacteriën de kans krijgen) dat dit een fatale longontsteking tot gevolg heeft gehad.
Het zou kunnen zijn dat de dierenarts al jaren "vatbaar" was, zijn neus veel en hard snoot en mogelijk geregeld hoestte en ook grieperig was. 
Tevens is het belangrijk te weten of hij ook anti-astma middelen gebruikte.
In het rapport over de ziektegeschiedenis wordt dit niet vermeld.
Praecipitine onderzoek werd niet verricht! Zie onderstaande publicatie!

Het is te simpel om, zonder nadere medische gegevens, vast te stellen dat hij alleen maar aan de besmetting met het vogelpest virus is overleden, zoals gesuggereerd wordt door een bekende viroloog die dierenarts is.

In de periode dat de kippenruimers dagenlang tussen het stof en de mest van gedode kippen werkten, hebben 82 mensen last van oogirritatie gekregen. Bij huisgenoten werd bij maar 3 mensen het virus aangetroffen. Deze hadden geen ziekte-verschijnselen.
Vaak wordt alleen oogirritatie beschreven. En niet b.v. de verkoudheidsklacht.
Door het stof gaat de mens in zijn ogen wrijven waardoor het slijmvlies in de war raakt. Volgt dan onderzoek dan wordt het virus aangetroffen. Maar zelfs dan kan het virus louter gevonden zijn omdat er toen toevallig een uitstrijkje gemaakt werd.
Het virus hoeft dan niet de oorzaak te zijn van de ziekte!

Ook de Virologen zouden zich eens wat meer moeten afvragen, waarom zoveel mensen die wel in contact komen met het virus niet ziek worden!

Dit is echter voor deze beroepsgroep niet interessant daar hierdoor de virusziekte minder in de belangstelling zou komen te staan.

Vooral Prof. Osterhaus zou dan minder de pers bereiken, en minder paniek kunnen zaaien! Zie verder: Virussen
                                          ------------------

Discussie:  In 2004
                                         
De dood van de Dierenarts

Discussie naar aanleiding van:

Publicatie in Ned Tijdschr Geneeskd  2004  30 October; 148(44)

Gepubliceerd door:

o.a. S.A.G. Kemink Interniste

       P.M. Schneeberger arts- microbioloog

       Prof. Dr. A.D.M.E. Osterhaus Viroloog

De titel luidt:

Een fatale infectie door aviair influenza-A (H7N7)-virus en aanpassing van het preventiebeleid

 

S.A.G.KEMINK, R.A.M.FOUCHIER, F.W.ROZENDAAL, J.M.BROEKMAN, M.KOOPMANS,

A.D.M.E.OSTERHAUS EN P.M.SCHNEEBERGER

Wij denken dat de vitale infectie een andere oorzaak heeft gehad!

SAMENVATTING artikel:

In februari 2003 was het voor vogels hoogpathogene aviaire

influenza-A(H7N7)-virus de oorzaak van een omvangrijke

uitbraak van vogelpest. Bij een 57-jarige mannelijke dierenarts

ontstond 2 dagen na een bezoek aan een pluimveebedrijf waar

vogelpest heerste, malaise, hoofdpijn en koorts. Na 8 dagen

werd hij in het ziekenhuis opgenomen met verschijnselen van

pneumonie. Vijf dagen later verslechterde zijn toestand in ern-

stige mate. Ondanks uitgebreide medicamenteuze behandeling

overleed hij 4 dagen nadien aan een acute pneumonie. In

eerder afgenomen bronchoalveolaire lavagevloeistof werd

met 'reverse'-transcriptase(RT)-PCR influenza-A(H7N7)-virus

vastgesteld; de routineviruskweek leverde het isolaat A/Neder-

land/219/03 op, dat door 14 aminozuursubstituties verschilde

van het eerste isolaat bij de kip (A/kip/Nederland/1/03). Mede

op grond van deze casus werd het preventiebeleid aangepast;

personen die in contact kwamen met besmet gevogelte kregen

ruimere mogelijkheden voor vaccinatie en toepassing van osel-

tamivir.

 

Laboratoriumdiagnostiek, fylogenetische analyse en karakte-

risering van het virus. De monsters afgenomen op 10 april 2OOI

de GGD bleven negatief voor influenza-A-virus in de 're.

verse'-transcriptase(RT)-PCR en in de kweek. In de broncho-

alveolaire lavagevloeistof afgenomen na intubatie op 13 april

kon eerst na het overlijden van patiënt met RT-PCR aanwe-

zigheid van het H7N7-virus worden vastgesteld. Dit monsteI

was tevens positief in de routineviruskweek en leverde het

virusisolaat A/Nederland/2I9/03 op. In keelmonsters, afgeno-

men op I I en 13 maart, werd herpes-simplexvirus type I aan-

getoond. De overige laboratoriumtests waren alle negatief:

voor Q-koorts, brucellose, psittacose, Legionella, Pneumo-

cystis carinii-pneumonie, tuberculose, pneumokokken, Myco-

plasma, Chlamydia, respiratoir syncytieel virus influenza-B-

virus, humaan Metapneumovirus, Cytomegalovirus, herpes-

simplexvirus 2, HIV, Puumala-virus, en SARS-coronavirus.

RT -PCR en kweek op het post-mortemlongweefsel van linkeI

en rechter long waren positief voor influenza-A(H7N7)-virus.

Een serummonster, afgenomen bij ziekenhuisopname en op de

dag van het overlijden, toonde geen betekenisvolle titerstijging

in de hemagglutinatieremmingsreactie.

Tijdens de vogelpestuitbraak werd bij tenminste 89 perso-

nen een infectie met influenza-A(H7N7)-virus vastgesteld. In

alle gevallen die werden onderzocht, bleek het genetisch

materiaal van de humane influenza-A(H7N7)-virussen vrijwel

identiek aan dat van het aviaire influenza-A-virus A/kip/-

Nederland/I/03. Het hemagglutinine van deze H7N7-virussen

bevat een aminozuursequentie die typisch is voor hoogpatho-

geen aviair influenzavirus.9

In vergelijking met het eerste isolaat bij de kip (A/kip/-

Nederland/I/03) en een humaan isolaat van een secundair

geval bleek het genetisch materiaal van het isolaat van de over-

leden dierenarts (A/Nederland/2I9/03) op 26 nucleotidepo-

sities af te wijken.9 Deze mutaties hadden 14 aminozuursub-

stituties tot gevolg, onder andere in de gensegmenten die

coderen voor het basisch polymerase 2 (PB2), het neuramini-

dage en het hemagglutinine.

                       ----------
 

Reactie door E.A. van Dishoeck op 7 November 2004

Hetgeen U beschrijft is een Allergische Beroepsziekte!

Dit heeft U niet onderzocht.

Laboratorium Medische Microbiologie.
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Nieuwstraat 34
5311 NL  ‘s- Hertogenbosch

                                                                                                                                                              7 november 2004

Geachte collega Schneeberger

Met interesse heb ik het artikel van 30 Oktober j.l. in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde over de fatale infectie van de Dierenarts gelezen.
Als KNO-arts, geïnteresseerd in de pathologie van alle luchtwegen, heb ik mij nu en ook reeds in het verleden afgevraagd of Uw diagnose wel goed was. Nu het gehele ziektebeeld is gepubliceerd wordt mijn vermoeden bevestigd.
Was er niet veel meer aan de hand? Waarom kreeg deze dierenarts deze pathologische reactie, en anderen werkzaam op het pluimveebedrijf dit niet.
Waarom kregen enkele bezoekers aan een tuinbouwtentoonstelling indertijd “Legionella” en zeer vele bezoekers dit niet?

Uit uw gepubliceerde gegevens constateer ik dat de patiënt is overleden aan het ziektebeeld: Type III overgevoeligheid.
Dit is een destructief immunologische reactie die o.a. is aan te tonen met precipiterende antistoffen.
Bij het laboratoriumonderzoek zag ik geen uitslag die er op wees dat naar dit ziektebeeld is gezocht.
De vanzelfsprekend gevonden virussen- ook bij andere gezonde mensen- hebben dan zeker niet tot zijn dood geleid. Mogelijk er wel bij geholpen.


Het ziektebeeld zou dan als volgt beschreven kunnen worden:
Door het jaren lang beroepsmatig intensief contact met organisch stof  van kippen en ander pluimvee
- in stallen en wellicht ook thuis- is het goed denkbaar dat hij in de loop der jaren deze specifieke antistoffen in zijn bloed heeft opgebouwd.
Hier zijn duidelijk aanwijzingen voor, zoals U vermeld heeft: lichte “allergische” blefaritis, herpes labialis en flink roken.
Dit laatste verdooft de slijmvliezen waardoor er minder geklaagd wordt over verkoudheden, snuiten, keelschrapen en hoesten.
Mogelijk was hij dus wel vatbaar, was vaak “grieperig”, en had zeer slecht functionerende slijmvliezen in ogen, neus en keel. Zelfs het glaucoom kan hiermee in verband worden gebracht.
 
Uiteindelijk is een uitermate grote hoeveelheid stofprikkel hem uiteindelijk fataal geworden. Er ontstond de “verlate reactie”volgens de Type III overgevoeligheid. Vergelijkbaar met de diagnoses Duivenmelkerziekte, Boerenlong enz.
Deze pathologie kan zowel in de bovenste luchtwegen als in de longen geleidelijk optreden, maar uiteindelijk leiden tot een gegeneraliseerd oedeem zoals ook is gevonden bij obductie.
Deze kettingreactie kan zodanige ernstige gevolgen hebben (ook doordat nu bacteriën en virussen de kans krijgen een immuunreactie op te roepen) dat dit o.a. een fatale longontsteking tot gevolg heeft gehad.
Dan is hij dus overleden aan een Beroepsziekte, en niet als gevolg van de virusbesmetting.
Ik begrijp dat virologen deze overweging niet graag willen horen, maar in belang van de volksgezondheid en de veel te kostbare preventiemaatregelen lijkt mij dit wel van groot belang.

Zoals U zult begrijpen ben ik geïnteresseerd in dit ziektebeeld, en zou graag nadere informatie willen hebben.
Ik vraag mij ook af of anderen op dit artikel hebben gereageerd en of publicatie in het Tijdschrift wenselijk is.

 

Met collegiale Hoogachting,

E.A. van Dishoeck

Antwoord van:

Original Message From: "Schneeberger, Peter" <P.Schneeberger@jbz.nl>

To: <e.dishoeck@wxs.nl>

Sent: Friday, November 12,20043:11 PM

amIce

dank voor uw reactie u bent de eerste

ik geef ter overweging mee

dat het influenzavirus werd gekweekt

uit longen en bal en daaruit volgt

(mede omdat virussen zich alleen intracellulair vermenigvuldigen)

dat er een influenza A virus H7N7 infectie was

waarom het bij deze patient zo gelopen is blijft de vraag

het kan aan de patient gelegen hebben zoals u aangeeft

of aan het virus

wij denken dat dit het geval

omdat dit virus alleen bij deze patient

zeer uitgesproken gemuteerd is

dat het aannemelijk is

(ook uit dierstudies) dat deze variant pathogener is

(maar gelukkig niet besmettelijker voor de mens)

groet

peter schneeberger

ps; ik zal uw brief aan onze patholoog geven

(dr broekman) .

E.A. van Dishoeck

Van: "E.A. van Oishoeck" <e.dishoeck@wxs.nl>

Aan: "Schneeberger, Peter" <P.Schneeberger@jbz.nl>

Verzonden: zondag 14 november 200416:29

Onderwerp: Virus preventiebeleid

Antwoord van Dishoeck

Amice,

Dank voor de vlotte beantwoording.

Ik ben vooral geïnteresseerd wat de Internist hierover te zeggen heeft. Het gaat toch om de juiste diagnose.

Het mag U toch ook wel bekend zijn dat zgn bronchoalveolaire 1avagevloeistof ook secreet uit neus en keel kan bevatten.

Het intracellulair vermenigvuldigen kan pas als eerst de humorale barrière is gepasseerd.

Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat juist dit bij de Type 111 allergie optreed en dan vervolgens dus de virussen hun kans krijgen.

Bij deze patiënt is het flink uit de hand gelopen en is dit virus flink gemuteerd.
Maar waarom is dit dan niet besmettelijk voor de mens, en toch
gebeurt?

Mijn vraag blijft of dit probleem voor het algemene belang van de diagnostiek niet verder bekend gemaakt moet worden om ook tot discussie te leiden.

Is publicatie in het tijdschrift niet gewenst?

En dan vraag ik de hulp van Uw groep daarbij!

 

Februari 2005:

Ondanks nog herhaald trachten antwoord te verkrijgen, blijft verder contact uit!  

Blijkbaar is het, vanwege eigen beroeps belang, niet nodig daar verder op te reageren.

Hierdoor wordt de volksgezondheid flinke schade toegebracht.

Artsen die ik dit verhaal vertelden geven mij groot gelijk!

Echter de Virologen-lobbie in Nederland heeft veel invloed.

Is er iemand die hierop wil reageren?

Zie verder adviesallergie: Welkom

 

Ga Terug